De reden van de inkrimping is de grotere podiumzaal die Mechelen wil bouwen op de locatie. OCMW-raadslid Indrani Muyldermans betreurt de beslissing. “Vorige week keurde de meerderheid in de OCMW-raad een offerte van 677.000 euro goed voor de renovatie van de gevel waar de podiumzaal zou komen, zonder enige garantie dat de ruimte en de zorgplaatsen die nu worden afgestaan ook volwaardig worden gecompenseerd. Mechelen mag gerust over een grotere podiumzaal beschikken, maar er zijn betere locaties, waaronder het douaneplein. Bovendien hoeft dit niet ten koste te gaan van woonzorgplaatsen waar steeds meer vraag naar is.”

Het stadsbestuur kondigt voor de zoveelste keer een nieuw woonzorgcentrum aan op Roosendaelveld in Mechelen Noord. “Ik hecht weinig geloof aan deze belofte”, aldus Indrani Muyldermans. “Al in 2010 werd er gesproken van een nieuw woonzorgcentrum op deze locatie om te voldoen de grote zorgvraag. Zes jaar laten staan we nog steeds nergens, er is nog geen enkel plan of concreet voorstel te bespeuren.”

“Ik kan alleen maar concluderen dat de stad blijft groeien, er ook meer Mechelse senioren en zorgnoden komen, maar dat het stadsbestuur verkiest om het woonzorgaanbod af te bouwen”, besluit Indrani Muyldermans.