Nu het stilaan weer wat kouder begint te worden, willen de mensen graag wat warmte in huis. Dit betekent dat heel wat chauffages en kachels worden aangestoken en de haard opnieuw gaat branden. Het brandgevaar wordt dus opnieuw wat groter. Ook kortsluiting, defecte apparaten of gewoon onvoorzichtigheid kunnen brand veroorzaken.

Vorig weekend bezocht Evelyn Bouchaert de rookkamer bij de opendeurdag van de brandweer. De harde realiteit wordt daar al heel snel duidelijk: binnen de 40 seconden een baby uit zijn bedje redden. Niet gemakkelijk als u het alleen moet doen, nog moeilijker als u nog een kind aan de hand hebt. Om uw kind of andere personen te kunnen redden, moet je natuurlijk eerst zelf wakker worden. Een brand die ’s nachts ontstaat, krijgt vaak de kans om zich flink uit te breiden vooraleer de bewoners wakker worden. Een vonkje heeft maar enkele minuten nodig om uit te groeien tot een flinke brand met grote rookontwikkeling.

Bij de meeste branden komt er het reukloze maar zeer giftige koolstofmonoxide en andere giftige stoffen vrij. Het is dus van levensbelang dat we zo snel mogelijk worden gewekt bij rookontwikkeling. Het is dus van levensbelang dat ieder gezin over voldoende rookmelders en of CO-melders beschikt. Uit onderzoek blijkt dat slechts 43% van de Vlaamse huizen uitgerust is met een rookmelder. In Nederland blijkt dit 68% te zijn, in het Verenigd Koninkrijk zelf 89%.

Er is dus nog werk aan de winkel, waarschuwde Bouchaert op de laatste gemeenteraad.

Volgens de Vlaamse regelgeving moet een huurwoning verplicht uitgerust zijn met een rookmelder. Voor woningen die niet verhuurd worden, is de verplichting er enkel voor nieuw te bouwen woningen en bij renovaties waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is.

In het verleden heeft de stad al rookmelders tegen een zeer voordelige prijs ter beschikking gesteld van de Ieperlingen. Raadslid Bouchaert stelde dan ook voor dat de stad dit initiatief herhaalt. Door de aankoop in grote hoeveelheden kan dit wel goedkoper worden aangeboden dan de normale verkoopprijzen. Samen met de brandweer zou er ook werk moeten gemaakt worden van een bewustmakings- en infocampagne, aldus Bouchaert.

De burgemeester beaamde dat dit een zeer terechte vraag is en dat men hiervan werk zal maken.