Een internationaal samenwerkingsverband van 140 journalisten – onder wie Lars Bové van De Tijd, Kristof Clerix van MO* Magazine en Alain Lallemand van Le Soir - onthulde vandaag het grootste lek van bankgegevens ooit. Het gaat om de gegevens van 106.458 klanten van Zwitserse bankrekeningen voor een totaalbedrag van 90 miljard euro, daarbij zitten 3.002 Belgen die goed zijn voor 5,53 miljard euro. Op zich is het hebben van een bankrekening in Zwitserland uiteraard niet illegaal, zolang de bezittingen zijn aangegeven. Maar dat was duidelijk niet altijd het geval. Vaak staan de rekeningen ook op naam van dekmantelbedrijven uit fiscale paradijzen en worden zo inkomsten verborgen gehouden voor de Belgische fiscus. Bovendien blijken heel wat van deze middelen te komen uit internationale misdaad, drugstrafiek, wapenhandel en bloeddiamant. De gegevens zijn al enige tijd in het bezit van de Belgische fiscus. De Tijd wist ook te melden dat de BBI intussen al bijna 500 dossiers heeft opgesteld, waarvan iets minder dan 200 al in taxatiefase zijn. De betrokken HSBC-cliënten hebben volgens de BBI zeker 632 miljoen euro aan inkomsten niet aangegeven, de belastingsinspectie probeert die bedragen nu terug te vorderen. Voor 136 dossiers volgt er mogelijk een gerechtelijke procedure. Voor sp.a-kamerlid Peter Vanvelthoven tonen de onthullingen dat de problematiek van fiscale fraude en verdoken vermogens in belastingparadijzen duidelijk nog niet van de baan zijn en dat de federale regering hier echt werk van moet maken. “Het valt toch op dat de dynamiek rond fraudebestrijding sinds het aantreden van de regering Michel I is stilgevallen. De ambities zijn teruggeschroefd en de weinige maatregelen die werden aangekondigd worden op de lange baan geschoven. Zo is er rond de Kaaimantaks nog geen enkel concreet initiatief van de regering gekomen. Wij hebben uiteindelijk vanuit de oppositie zelf een wetsvoorstel voor de Kaaimantaks ingediend. Waar wachten we op om het te stemmen?” Vanvelthoven pleit niet alleen voor gepaste wetgevende initiatieven, ook in de uitvoering moeten er volgens hem duidelijke lijnen worden uitgezet. ”Vorige week bleek nog maar eens dat deze regering blijft kiezen voor het afsluiten van minnelijke schikkingen in fraudedossiers. Dat is een fout signaal. Fraudeurs moeten voor de rechter worden gebracht die zich moet uitspreken over een passende straf.”