Een resolutie. Dat schaamlapje diende Annemie Turtelboom in het parlement in om de regering 'tot actie aan te zetten' om de financiering van de radicale islam vanuit Saoedi-Arabië droog te leggen. In tijden van terreur is 'een resolutie' een beleefde vorm om mensen uit te lachen in hun gezicht. Meer dan 2 jaar na de aanslag op Charlie Hebdo, meer dan 1,5 jaar na het bloedbad in Parijs en bijna 1 jaar na de terreur in Brussel is de vaststelling, dat deze meerderheid talmt met in te grijpen om radicalisering in ons land fors aan te pakken. We zijn vandaag 9 februari 2017 en een voormalig minister van Binnenlandse Zaken moet haar ministers nu nog aanzetten tot actie. Seriously?

Saoudi-Arabië

Toegegeven, de financiering van radicaal gedachtegoed vanuit Saoedi-Arabië droogleggen is niet sexy. Sappige krantenkoppen haal je daar niet mee. Dan liever een paar steekvlammen oppoken waar je wel mee kunt scoren: één kerststal, één visum, één vrije mening en één boerkini. Intussen blijft de Saoedische (spaar)pot netjes gedekt. De vraag is waarom? De regering vindt dat ze moeten opletten voor de handelsrelaties en de economische belangen. Ik verwerp dat. Als een land een propagandanetwerk financiert dat extremisme verspreidt, dan is er niet één reden om dat niet aan te pakken. Dan moest dat al lang gebeurd zijn. Punt.

Is het onkunde of onwil?

Na Charlie Hebdo hebben we de regering meteen aangeboden om samen te werken, over de partijgrenzen heen. Op veiligheid staat geen kleur. Zo diende sp.a in de terreurcommissie meteen twee eenvoudige voorstellen in om de financiering vanuit Saoedi-Arabië snel en concreet aan te pakken. Eén: de witwascel bevoegd maken om geldstromen voor verenigingen te controleren die aanzetten tot haat, discriminatie en geweld. Twee: de automatische uitwisseling van bankgegevens (uit onder meer belastingparadijzen) ook gebruiken om de financiering van radicalisering en terrorisme te achterhalen. Resultaat: weggestemd, niet besproken, niet herwerkt. Nada. Noppes. Die terreurcommissie blinkt uit in vertraging, zinloze agenda's en nutteloze tijdsbesteding. Is het onkunde? Of onwil? Misschien zijn er andere redenen waarom die geldstromen niet aan de oppervlakte mogen komen.

OCAD-veiligheidsrapport

Na 22 maart zag nog een andere commissie het licht die de aanslagen in Brussel onderzoekt. Die staat onder leiding van Patrick Dewael. Ik ga ervan uit dat Dewael al langer het OCAD-veiligheidsrapport over de financiering van de radicale islam in handen heeft. Toen dat rapport gisteren uitlekte, hoorden we hem niet. Voor de veiligheid van ons allen hoop ik dat bij hij de minister Buitenlandse Zaken en onze diplomatie aangedrongen heeft om de zaak uit te spitten. Want ik wil weten hoe de Saoedische vork aan de steel zit. En ik ben heus niet de enige.

Liever vandaag dan morgen

Intussen zal sp.a haar twee voorstellen opnieuw indienen en er andere aan toevoegen. We hebben al onvoorstelbaar veel tijd verloren. Deze week nog waarschuwden terreurexperten dat de radicale islam oprukt en dat er werkelijk niks gebeurt op het terrein. Alles wat we kunnen doen om onze veiligheid te maximaliseren, moeten we meteen doen. Vandaag en niet morgen: voorstellen indienen, bespreken én stemmen. En wat die resolutie van Annemie Turtelboom betreft, stel ik voor om ze enkel digitaal te verspreiden. Want nutteloos bomen kappen, daar bouwen we evenmin een toekomst mee.