De kerncentrales Doel I en Doel II blijven 10 jaar langer open, zo heeft de federale regering beslist. In een vingerknip is ons land meteen een record rijker: die van de langst levende kerncentrales in Europa. Waarom? Dat is de vraag die ons bezig houdt.

De regering kiest voor de duurste oplossing en schuift de rekening nog eens schaamteloos door ook.

Is het omdat er anders een stroomtekort zou ontsaan? Neen, zeker niet. In de Kamercommissie Bedrijfsleven heeft Elia haarfijn aangetoond dat we amper drie maanden na sluiting van Doel I en II 1.000 MW meer kunnen invoeren. Ter info: 1000 MW is meer dan Doel I en II nu samen produceren. Met andere woorden, door Doel I en II te sluiten vermindert de beschikbare elektriciteit helemaal niet. Het argument van het stroomtekort is dus een vals argument. Het rapport van de bevoegde commissie en de verklaringen van Elia zijn wat dat betreft glashelder. Begrijpe wie kan, maar reden 1 mogen we afvinken.

Is het omdat het goedkoper is? Opnieuw is het antwoord neen. De oplossing van Elia vraagt enkel een beperkte investering die in de energiefactuur van gezinnen nauwelijks voelbaar zou zijn. De geïmporteerde elektriciteit is bovendien goedkoper dan productie door de vernieuwde Doel I en II. Daartegenover staat dat de verlenging van Doel I en II wél grote investeringen vergt en bijgevolg wél in de energiefactuur van gezinnen voelbaar zal zijn. De regering kiest voor de duurste oplossing en schuift de rekening nog eens schaamteloos door ook. Begrijpe wie kan, maar ook reden 2 mogen we dus afvinken.

Is het omdat Doel I en Doel II voor meer concurrentie zorgen? Opnieuw en nog eens: neen. Door de centrales te verlengen, gebeurt precies het omgekeerde. Het productiemonopolie van Electrabel wordt versterkt, terwijl het voorstel van Elia precies het voordeel had dat meer productiebedrijven op de markt zouden komen. En meer concurrentie betekent ook hier lagere facturen in de brievenbus van de gezinnen. We hebben al verschillende keren benadrukt dat de afschakel-hetze van de laatste weken enkel en alleen diende om de positie van Electrabel te versterken. Dat wordt nu pijnlijk duidelijk. Deze rechts liberale regering kiest tegen de marktwerking en voor een monopolie. Begrijpe wie kan, maar ook reden 3 mogen we afvinken.

Is het omdat deze oplossing duurzamer is? Neen. De regering heeft het altijd over de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. En wat krijgen diezelfde kinderen en kleinkinderen nu op hun bord? Een extra lading kernafval. Bovendien belemmert de regering zo investeringen in propere, hernieuwbare energieproductie duurzame alternatieven. Door Doel I en II langer open te houden, kiest deze regering dus niet voor hun toekomst. Ze kiest daarentegen voor oplossingen uit het verleden, zogezegde oplossingen die de voorbije twee jaar de actualiteit haalden met lekken en scheurtjes. Begrijpe wie kan, maar wederom: ook reden 4 mogen we afvinken.

Dan rest de eenvoudige vraag: waarom dan wel? Is het omdat de regering per se een symbool wil? Misschien. Is het omdat ze een hogere nucleaire rente wil, die dan door de gezinnen wordt opgehoest via hogere prijzen? Misschien. Is het omdat ze blind is voor de uitdagingen voor de toekomst? Misschien. Is het omdat ze opnieuw naar de pijpen van Parijs wil dansen nadat de vorige regering een groot Frans monopoliebedrijf wél wilde aanpakken? Misschien. Allemaal mogelijke redenen. Maar geen enkele goeie. Dat lijstje kunnen we maar niet afvinken.