Stad Leuven zet enorm in op meer open ruimte zodat pleinen en straten aangenamer kunnen ingevuld worden. Het nieuwe verkeerscirculatieplan biedt alvast veel mogelijkheden.  “Kijk maar naar het Smoldersplein, dat momenteel omgebouwd wordt tot een nieuwe groene rustplek midden in de stad, of het Hogeschoolplein waar je tegenwoordig een toffe podiumconstructie vindt. Maar een aangename invulling betekent voor mij ook aandacht voor water in de stadNet zoals groen heeft ook water in de stad tal van voordelen. Mensen willen kunnen genieten van water.  En op dat vlak zijn er nog heel wat mogelijkheden. Het vraagt trouwens niet altijd veel extra ruimte.” 

Wateroverlast vermijden

Steeds vaker hebben steden te maken met felle regenbuien of lange hete periodes. Leuven wil de bijhorende fenomenen zoals felle en meer frequente regenbuien, wateroverlast en het hitte-eilandeffect structureel tegengaan. “Op verschillende plaatsen in de stad zijn de waterlopen na decennia opnieuw opengelegd. Denk maar aan de Kapucijnenvoer, de Vaartkom of de toekomstige Bodartsite. De aanwezigheid van water in de stad heeft een koelend effect. Tegelijk zijn die open waterlopen een extra buffer tegen wateroverlast. Zo zijn de Dijleterrassen aan de Lei tijdelijk overstromingsgebied voor de Dijle, zoals recent nog nodig was”, aldus Ridouani. Ook de vele bufferbekkens in de stad vangen overvloedig regenwater op. 

Water om van te genieten 

Maar water verbetert ook de leef- en woonkwaliteit in de stad. “Water heeft een ontspannend effect, nodigt uit tot spelen en brengt mensen samen. Zeker als het toegankelijk speelwater is”, zegt Ridouani. “Er zitten al concrete plannen in de pijplijn, zoals de waterspeeltuin aan het Sluispark. Maar het kan nog op meer plaatsen. De brede strook tussen het toekomstige Blauwputplein en Hal 5 op de Centrale Werkplaatsen is bijvoorbeeld enorm geschikt. Binnenkort gaan we samen met de buurt de mogelijke invulling van die plek bepalen.” 

Het Herbert Hooverplein is vanaf september grotendeels autovrij. “Het is ook één van de eerste pleinen in de binnenstad dat definitief heraangelegd wordt. In mijn ogen mogen we die kans niet laten liggen om er speelfonteinen aan te leggen”, zegt Ridouani. Ook voor andere pleinen en straten moet bekeken worden hoe water geïntegreerd kan worden. 

Leuven Bad 

“En waarom geen Leuven Bad aan de Vaartkom?”, klinkt het. “Het is een goed idee dat al langer leeft. Samen met Onkruid, de vzw die ook de tijdelijke inrichting van het plein voor haar rekening nam, werken we een concreet voorstel uit om aan de Vaartkom een echte zwemkom te maken, aansluitend op het plein voor OPEK. Daarover zullen we in overleg gaan met Waterwegen en Zeekanaal. Ik ben ervan overtuigd dat het onze stad nog aangenamer zou maken.