Gemeentelijk Mobiliteitsplan Schaarbeek is een reus op lemen voeten, Laat u geen zand in de ogen strooien!

Interne verdeeldheid van de meerderheid zorgt voor mistgordijn
40% van de initieel voorgestelde maatregelen worden niet gerealiseerd.De interne verdeeldheid binnen de meerderheid werd handig verdoezeld achter testperiodes, het voor zich uit schuiven van beslissingen tot andere instanties zich hebben uitgesproken, formuleringen in de voorwaardelijke wijs, enz. En over de vraag van metro en pre-metro spreekt het plan zichzelf in de verschillende hoofdstukken tegen.

De sp.a weegt op het debat
Als sp.a hebben we dankzij deze verdeeldheid binnen de meerderheid kunnen wegen in de commissievergaderingen en op de speciale gemeenteraad van 5 maart 2008.
2 van mijn amendementen werden nog goedgekeurd, samen met de 3 amendementen van de CDH die wij mee ondersteunden. Desondanks was het niet mogelijk om dit plan mee goed te keuren. Het merendeel van de  9 PS amendementen werden weer eens door Clerfayt van de tafel geveegd.

De lat ligt veel te laag...

Inhoudelijk hebben we nog een aantal bezwaren en vinden we dat de lat véél te laag wordt gelegd. Vooral in verband met het openbaar vervoer en speciaal op die onderdelen die tot de gemeentelijke bevoegdheid behoren: zone 30, fietsbeleid, sensibiliseringsacties, bedrijfsvervoerplannen, vrachtvervoer en avondlijk parkeren, …. 

Het is niet onze schuld
In hetgeen nu is goedgekeurd zitten trouwens heel wat maatregelen waarvoor andere instanties bevoegd zijn. Als 20% of 30% van die maatregelen niet gerealiseerd worden zal men altijd kunnen zeggen dat het de schuld van de anderen is.

Bovendien hebben we een aantal fundamentele bedenkingen
- Het plan schrijft zich te weinig in in een globale gewestelijke visie op mobiliteit: men verklaart iedereen die van buiten de gemeente komt tot te bestrijden vijand ook onze buren uit Evere, St-Joost en stad Brussel
- Nergens in het plan staat vermeld welke periode het bestrijkt. Is het een visie over 6 jaar, 10 of 20 jaar?
- Objectiveerbare maatstaven die moeten nagestreefd worden zijn totaal afwezig. Bijvoorbeeld het Brussels Gewest streeft naar een vermindering van het autoverkeer met 20% tussen 1999-2010. Wil Schaarbeek bijvoorbeeld 10% verplaatsingen met de fiets en 40% met het openbaar vervoer?
- De intentie om toch nog een evaluatieinstrument te voorzien werd in extremis opgenomen.
- Wat zijn de concrete voorstellen en acties op korte termijn? 
- Wat is de gedeelde langetermijnvisie? Wat heeft men op het oog voor de mobiliteit in 2010, maar ook in 2020? Hierrond zou zich een Schaarbeekse lobby-groep over de partijen heen kunnen vormen om deze belangen op de verschillende beleidsniveau’s in koor te verdedigen.

Om mensen op andere vervoersmodi te krijgen moet je hen ook realistische en attractieve alternatieven aanbieden. Die zijn er nu onvoldoende !Zolang je geen goede fietsinrichting hebt, het openbaarvervoer onvoldoende capaciteit heeft en er geen dicht stadsnet met een hoge frequentie en snelheid is, gaat dat niet lukken. En die alternatieven zijn slechts bescheiden geformuleerd in dit plan.

Dit plan nu goedkeuren zou ons op al deze thema’s voor de rest van de legislatuur monddood maken !

 

Wil dit zeggen dat we tegen dit plan in zijn geheel zijn ? Natuurlijk niet !

1. De principes
De principes van het mobiliteitsplan klinken mooi: transitverkeer ontmoedigen, sluipverkeer uit de woonwijken bannen voor veilige en gezellige woonbuurten, parkeren van pendelaars ontraden, het gebruik van het openbaar vervoer en alternatieve vervoersmiddelen zoals de fiets en Cambio-autodelen aanmoedigen. Mooi, daar zijn we allemaal voor !
2. De analyse
De analyse van de mobiliteit in Schaarbeek is zeer interessant, waardevol en verdienstelijk.Men doet terechte vaststellingen van knelpunten maar concrete acties blijven uit, zoals de complementariteit van de verschillende netten van het openbaarvervoer: Trein - GEN - MIVB - De Lijn.
3. Hoog tijd !
Het werd trouwens hoog tijd dat er in de tweede grootste gemeente van het Brussels Gewest eindelijk EEN MOBILITEITSPLAN bestaat. Al de ons omliggende gemeenten hebben al jaren een mobiliteitsplan. De Stad Brussel al 10 jaar.

Een plan is beter dan helemaal geen plan.

Voor het standpunt van de PS surf naar : http://www.jeanpierrevangorp.be