De allerkleinste televisiekijkertjes kunnen vandaag terecht op twee zenders, die programma's aanbieden specifiek op maat van kindjes tot vijf jaar: Nick Jr en Disney Jr. De openbare omroep biedt hen tot op heden geen eigen plek. Daarom heeft de VRT het plan opgevat om een nieuw lineair televisiekanaal op te starten: Ketnet Jr.

Vandaag konden we in de krant nog lezen waarom de private commerciële zenders liever hebben dat Ketnet Jr er niet komt: ze zouden hun inkomsten uit reclame zien kelderen door een drastisch verlies aan kijkcijfers. In één zwaai worden peuters gereduceerd tot consumenten, men kan er blijkbaar niet jong genoeg mee beginnen.

Net daarom is de meerwaarde van een apart televisiekanaal voor peuters en kleuters op de openbare omroep enorm: kinderen van die leeftijd kunnen reclameboodschappen niet onderscheiden van entertainment of educatieve programma's. Een reclamevrije omgeving waarin peuters en kleuters kunnen genieten van een volwaardig, kwalitatief en lokaal televisieaanbod in Nederlandse standaardtaal kan enkel stimulerend werken voor hun taal- en pedagogische ontwikkeling.

Het is dan ook geen verrassing dat pleitbezorgers van Ketnet Jr. de afgelopen weken in hun pen kropen: van de Vlaamse Jeugdraad tot mediaexperts en de Vlaamse productiesector, allen riepen ze de Vlaamse regering op om volop te gaan voor dit nieuwe, uitstekende project. Uiteraard valt er veel voor te zeggen dat we jonge kinderen best nog zo veel mogelijk afschermen van televisie, maar we mogen ook niet blind zijn voor de realiteit. Laat ons er dus voor zorgen dat de programma's die ze te zien krijgen niet geproduceerd zijn door internationale, commerciële mastodonten, maar op zijn minst voeling hebben met de Vlaamse leefwereld waarin onze kinderen opgroeien.

Hoewel de VRT er zich toe engageert om van dit nieuwe kanaal een budgetneutrale operatie te maken, mag men aannemen dat dit project op termijn ook een stimulans zal zijn voor de Vlaamse audiovisuele productiesector, een branche die momenteel zwaar onder druk staat. Een verschraling van het lokale aanbod zal op termijn ook nefast zijn voor de Vlaamse commerciële zenders, daar ben ik van overtuigd, door Ketnet Jr tegen te houden, speelt men enkel in de kaart van de Nickelodeons en Disneys van de wereld.

Eerstdaags moet de knoop over Ketnet Jr doorgehakt worden. De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) die de regering diende te adviseren over het plan van de VRT, heeft geen eenduidig advies geformuleerd, maar het aan de regering overgelaten om te oordelen of het deelthema ‘wijzigingen in de bedrijfseconomische situatie in het Vlaamse medialandschap’ zwaarder weegt dan het deelthema ‘bescherming en de promotie van de Vlaamse cultuur en identiteit’ . Wij vragen de Vlaamse regering dan ook om de pedagogische ontwikkeling van de allerkleinste Vlamingen te laten primeren op de commerciële belangen van enkele grote private spelers.