Ik ben een fiere Belg en een relaxte Vlaming. De heroplaaiende discussie over meer of minder staatshervorming en de plotse vraag of die desgevallend ook tot meer België en minder Vlaanderen mag leiden, maakt me eigenlijk een beetje kwaad. Want altijd weer komt het neer op nauwelijks verholen zelfkastijding, omdat we alleen oog hebben voor de problemen: 'Kijk eens hoe slecht ons land functioneert'. Terwijl iedereen er baat bij zou hebben als we onze troeven met wat meer trots zouden uitdragen.

De federale taxshift kan de Vlaamse taxlift voor langdurig werkzoekenden en laaggeschoolden in de verste verten niet compenseren.

Wat me nog bozer maakt, is dat degenen die het land jarenlang op deze manier gegijzeld hebben om meer bevoegdheden naar Vlaanderen te krijgen, nu verzuimen die bevoegdheden te gebruiken ten bate van de Vlamingen. Een pijnlijk voorbeeld daarvan is het tewerkstellingsbeleid van de Vlaamse regering.

Zo lang de federale regering bevoegd was, stimuleerde ze de tewerkstelling van langdurig werklozen en jongeren zonder diploma door de werkgevers die hen een job aanboden een korting te geven. Vandaag bespreekt het Vlaams parlement een voorstel van minister Muyters om dat zogenaamde doelgroepenbeleid stop te zetten. Wat Vlaanderen zelf kan doen, doet het dus niet meer. Die vaststelling is symptomatisch voor het hele beleid van deze Vlaamse regering, ironisch genoeg de eerste die geleid wordt door een Vlaams-nationalist. Ook inzake woonbeleid of kinderbijslag blijft het wachten op een eerste noemenswaardig beleidsinitiatief.

Maar erger nog dan de wrange symboliek is de impact die dat beleid heeft op de levens van een heleboel mensen. Terwijl de werkloosheid in het algemeen daalt, blijft de langdurige werkloosheid stijgen en ligt het aantal werkloze jongeren zonder diploma schrikwekkend hoog. Er is voor deze groepen niet minder, maar net méér beleid nodig. Met de nieuwe bevoegdheden kan dat ook perfect: zowel langdurig werkzoekenden als laaggeschoolde jongeren kunnen beter dan ooit aan een job geholpen worden.

Maar vandaag stellen we vast dat de Vlaamse regering andere plannen heeft. Vlaams minister van werk Philippe Muyters presenteert nu een decreet dat minder ambitieus is en bovendien minder aangepast aan de Vlaamse arbeidsmarkt dan wat op federaal niveau al bestond. In plaats van gebruik te maken van de nieuwe kansen die de staatshervorming biedt, zet de minister de langdurig werkzoekenden en laaggeschoolde jongeren nog meer in het verdomhoekje.

Zo wil de minister de huidige lastenverlaging voor langdurig werkzoekenden schrappen. Een 46-jarige vrouw die na anderhalf jaar werkloosheid wordt aangeworven aan een bruto maandloon van 1.900 euro wordt op die manier maar even 59 procent duurder. Kent u een werkgever die zo gestimuleerd wordt om deze vrouw aan te werven?

Ook de specifieke focus op laaggeschoolde jongeren verdwijnt. Een 19-jarige jongere zonder diploma wordt voortaan even duur als een leeftijdsgenoot mét diploma. Wie denkt u dat de werkgever zal aanwerven? En hoe moet die jongere zonder diploma dan ervaring opdoen en een tweede kans krijgen?

Het wordt helemaal pijnlijk als we minister Muyters horen verantwoorden waarom hij de loonlast verhoogt. De loonkost wordt al verlaagd door de federale taxshift, zo beweert hij. Maar de federale taxshift kan de Vlaamse taxlift voor langdurig werkzoekenden en laaggeschoolden in de verste verten niet compenseren. Het is ver gekomen als een Vlaamse minister van werk een beperkte federale lastenverlaging aangrijpt om zelf de kost voor de werkgevers drastisch te verhogen.

Kortom, deze Vlaamse regering helpt met haar nieuwe bevoegdheden minder laaggeschoolden en minder langdurig werklozen aan het werk. Voor sp.a is het evident dat we maar vooruit kunnen als Vlamingen als iedereen die dat kan aan het werk gaat. Dat betekent ook dat mensen die het moeilijker hebben om een job te vinden een extra zetje krijgen. België deed dat, Vlaanderen doet dat vanaf vandaag niet meer. De tot nog toe hypothetische vraag of een staatshervorming ook tot minder Vlaanderen kan leiden, is bij deze beantwoord.