Kathleen Van Brempt en Peter Vanvelthoven zijn er niet over te spreken dat minister van Financiën Johan van Overtveldt acht belastingparadijzen, waaronder Panama, van de Europese zwarte lijst wil halen. 

De ministers van Financiën van de Europese lidstaten (Ecofin) beslisten vandaag om 8 landen van de zwarte lijst van belastingparadijzen te halen, waaronder Panama, het land dat haar naam gaf aan de beruchte Panama Papers. Volgens die ministers, waaronder ook Johan van Overtveldt, hebben ze voldoende en stevige engagementen gekregen. “We hebben er eerlijk gezegd het raden naar wat die engagementen precies zijn,” zegt Europees parlementslid Kathleen Van Brempt. “Na de Panama Papers en de Luxleaks moet het duidelijk zijn dat een eerlijk belastingbeleid begint bij openheid en transparantie. En dat geven de ministers van Financiën niet. Onze minister van Financiën Johan Van Overtveldt evenmin.”

“Johan van Overtveldt trachtte op Twitter zijn verantwoordelijkheid te ontlopen en stelde dat ‘het onderzoek naar de landen op de lijst, de verantwoordelijkheid is van Europese Commissie… Dat is een beproefde techniek van N-VA ministers”, zegt Van Brempt. “Zelf iets beslissen en dan de hete aardappel doorschuiven naar Europa. Het schrappen van die acht landen is louter de bevoegdheid van de ministers van Financiën. Ook de Europese Commissaris van Financiën, Pierre Moscovici, heeft gisteren de Ecofin-raad opgeroepen om transparanter te zijn. Van Overtveldts stelling is dus manifest onjuist. Wij vragen hem, net zoals de Europese Commissie, om transparantie te geven over de aangegane engagementen.” 

Van Overtveldt suggereerde ook dat België een eigen lijst van belastingparadijzen heeft en dat die bovendien gebaseerd is op strengere criteria. “Ook dat is onjuist,” zegt kamerlid Peter Vanvelthoven. “Ons land had een lijst van belastingparadijzen opgesteld maar wilde die na de onthullingen in de Panama Papers uitbreiden en de criteria ervan verstrengen. Alleen is die wet dode letter gebleven bij gebrek aan een Koninklijk Besluit om de wet uit te voeren. Wij hebben dat al verschillende keren in de kamer aangekaart.”

“Sterker nog, vorig najaar argumenteerde Van Overtveldt dat het zinloos was om een nieuwe Belgische lijst op te maken, als ook Europa aan zo’n lijst werkt. Ook toen verstopte hij zich achter Europa om niets te moeten doen. Nu verschuift hij opnieuw de verantwoordelijkheid naar de Europese Commissie. Volgens de zogenaamde strengere Belgische criteria zou Panama in België als belastingparadijs beschouwd worden, maar volgens de Raad van ministers van Financiën, waarin hij zelf zetelt, is Panama dat weer niet. Geraak daar maar eens wijs uit”, zegt Vanvelthoven.

Daarom zal Peter Vanvelthoven Van Overtveldt in de Kamer op het matje roepen en duidelijkheid eisen. “Wij willen weten wat het standpunt van België in de Ecofin Raad was en of Van Overtveldt bereid is de engagementen van die 8 landen te publiceren. Het is tijd om duidelijk maken welke criteria en welke lijsten hij in België zal toepassen om te bepalen welk land een belastingparadijs is.”