Vandaag wonen er al meer dan 500.000 mensen in Antwerpen. Tegen 2030 komen daar ongeveer 100.000 inwoners bij. “De Antwerpse bevolking groeit dubbel zo snel dan in de rest van Vlaanderen. Waar moeten al die nieuwe stadsbewoners naar toe?” vraagt Van Brempt. “Het stadsbestuur denkt aan stadsuitbreiding in de 20ste eeuwse gordel, buiten de Singel, maar of de bevolking daar al van op de hoogte is, is twijfelachtig. Draagvlak creëren bij de bewoners is nochtans cruciaal. De stad zal immers op korte tijd ingrijpend veranderen. Antwerpen zal een jongere bevolking hebben dan de randgemeenten. Er zullen meer actieve inwoners zijn dan in de rand en in verhouding minder gepensioneerden. Dat betekent dat er gezinswoningen moeten bijkomen, tegen 2030 zo’n 3000 per jaar. In totaal moeten er tussen vandaag en 15 jaar 18.000 tot 33.000 extra woningen voorzien worden. Er moeten 60 nieuwe basisscholen worden gebouwd, 10 nieuwe recyclagecentra bijkomen, kinderopvang voorzien worden en nieuwe werkplekken gecreëerd.”
 
Van Brempt wil weten wat de concrete plannen van het stadsbestuur zijn. “Al ruim twee jaar loopt er een voorbereidend onderzoek onder de naam Labo XX. Dat werd eind vorig jaar afgerond en zou in 2015 uitmonden in een concreet actieplan. Wij zouden dat plan graag zien.”
 
Van Brempt vraagt zich ook af waarom het visieplan niet opgevolgd werd door een brede bevraging van de bevolking. “Labo XX is vergelijkbaar met Vision 2050, het ambitieuze project waarmee Helsinki een stadsmetropool van de toekomst wil worden. Helsinki is net wat groter dan Antwerpen, met 600.000 inwoners. Zij zullen tegen 2050 860.000 inwoners herbergen. Na de eerste planningsfase werd er aan de bevolking feedback gevraagd. Iedereen werd uitgenodigd te participeren, zowel individuele bewoners, bewonersgroepen, NGO’s, bedrijven, buurgemeenten… Dat heeft een breed draagvlak opgeleverd voor een stad die radicaal inzet op openbaar vervoer, met tram, metro, trein en tramtrein en een netwerk van alternatieve vervoerssystemen zoals stadbelsbusjes. Het hele plan is consulteerbaar op het internet of bij de stadsdiensten en er werden talrijke informatieseminaries en discussiemomenten georganiseerd. Dat heeft geleid tot plannen voor een stad op mensenmaat, waarin de publieke ruimte wordt ingericht ten behoeve van de voetganger en niet van de auto en waar maximaal voorzien wordt in meer groen. Alle dagelijkse diensten zullen zich op loop- of fietsafstand bevinden. We weten zelfs wat de ingrepen de stad zullen kosten. Voor Antwerpen tasten we in het duister.”
 
Om die reden zal fractievoorzitter Van Brempt vanavond in de Commissie Ruimtelijke Ordening schepen Rob Van De Velde bevragen over de toekomstplannen voor stadsvernieuwing en bevolkingsgroei.