Met verbijstering lazen wij het opiniestuk van een Meense meerderheidspartij waar zij poneerden dat laagdrempelige eerstelijnsgezondheidszorg de beste manier is om kansarmoede aan te trekken. Dit is een slag in het gezicht van alle inwoners die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Niemand is zo gek om naar Menen te verhuizen enkel en alleen omdat daar een huisarts een forfaitair systeem hanteert. Daarenboven keurde diezelfde partij het punt wel goed op de Provincieraad. Begrijpe wie kan.

Een wijkgezondheidscentrum wil met zijn werking bijdragen aan een open, solidaire, rechtvaardige en duurzame samenleving met aandacht voor diversiteit in al zijn aspecten. Het zorgaanbod wordt kwalitatief en kwantitatief afgestemd op de zorgnood van patiënten en wijkbewoners. Dit is de reden dat sp.a en Groen reeds jaren vragende partij zijn om op deze manier gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk te maken. Er zijn in Vlaanderen meer dan 30 wijkgezondheidscentra, die prachtig werk leveren, en reeds jaren aantonen dat ze ook kostenefficiënt zijn. Eerstelijnsgezondheidszorg is een basisrecht voor alle inwoners en uit onderzoek blijkt geen overconsumptie. Integendeel, een wijkgezondheidscentrum zorgt vanuit preventie, multidisciplinair team voor een sterkere benutting van de eerste lijn versus tweede lijn zorg.

Maggie de Block schrapte eind vorig jaar 7 miljoen euro op het budget van de wijkgezondheidscentra, een regelrechte besparing ten koste van de gezondheid van 350.000 mensen die er reeds klant zijn. Maar ook een rem op de erkenning van nieuwe centra. Tel daarbij het aantal artsen dat door de besparingen in de gezondheidszorg uit de conventionering stappen en het is overduidelijk dat dit een stap is richting privatisering van de gezondheidszorg. Het is duidelijk dat meer en meer mensen zichzelf gezondheidszorg zullen moeten ontzeggen. Wij willen geen Amerikaanse toestanden in de gezondheidszorg waar alleen wie rijk is een dokter zal kunnen betalen !

Het eerstelijnsgezondheidscentrum waarvan sprake in het artikel is geen wijkgezondheidscentrum in de strikte zin van het woord. Hiervoor moeten nog een aantal belangrijke voorwaarden vervuld worden, zoals een gemeenschapsgerichte visie, de focus op onderzoek en ontwikkeling, het participatief werken, focussen op een proactieve kwaliteitscultuur en zich opstellen als een onafhankelijke en pluralistische organisatie. Hier liggen nog kansen en uitdagingen voor de Pyramide. Er is dus zeker nog verbetering mogelijk.

Als sp.a -Groen Menen zijn wij echter overtuigd dat werken aan een kwalitatieve , betaalbare gezondheidszorg, geen kansarmoede aantrekt, maar net helpt om kansarmoede te bestrijden.

Meer info : Angelique Declercq 0473/86.26.93