"Ook in Vlaanderen kampen we nog steeds met een hoge zogenaamde 'ongekwalificeerde uitstroom', jongeren die zonder diploma de school verlaten. Jaarlijks gaat het over ruim 6.000 jongeren. We pleiten al jaren over de aanpak van dit probleem via de hervormingsplannen secundair onderwijs was er een concrete, integrale aanpak uitgewerkt, maar de invoering van die hervorming laat op zich wachten. Deze jongeren hebben het, gelet op hun profiel en de huidige situatie op de arbeidsmarkt, niet makkelijk om een job te vinden. In plaats van hen te helpen aan een job zet de regering deze kwetsbare groep nu volledig op droog zaad."

"Met deze maatregel treft de regering de jongeren die minder schoolse talenten hebben maar die misschien mits een maatgerichte beroepsopleiding toch hun weg zouden vinden op de arbeidsmarkt. Voor veel van deze jongeren zal het wegvallen van het perspectief op een inschakelingsuitkering ertoe leiden dat ze zich gewoonweg niet meer inschrijven als werkzoekende. Ook jongeren die schoolmoe zijn, dwing je hiermee om toch nog maar op school te blijven en daar de sfeer in een aantal gevallen te verzieken", aldus Meryame Kitir. Het sp.a-parlementslid vroeg tijdens de begrotingsdebatten aan de regering om deze onverstandige maatregel alsnog te herzien.