Mohamed Ridouani (SP.A), schepen van Leefmilieu in Leuven, sprak naar aanleiding van Leuven Autovrij de ambitie uit om alle bovengrondse parkings in Leuven op termijn te vervangen door ondergrondse. Rondom voelde hem hierover aan de tand.

Waarom wil u de bovengrondse parkings in Leuven ondergronds brengen?

‘Ik vind dat we in onze steden te slordig omspringen met de publieke ruimte door ze te veel te laten innemen door geparkeerde wagens. Die publieke ruimte is kostbaar en schaars, zeker in groeiende steden zoals Leuven met alsmaar meer bewoning, economische activiteit en dus ook verkeer. Als de drukte getemperd wordt door plekken waar ontmoeting, recreatie en voetgangers en fietsers hun plaats krijgen, dan blijft de groei van onze stad aanvaardbaar voor onze inwoners en bezoekers. Al die parkings zijn bovendien geen mooi zicht. Als die parkeerplaatsen zouden verdwijnen, dan komt er publieke ruimte vrij waar kinderen veilig kunnen spelen en buren kunnen samenkomen. Om die reden pleit ik ervoor om de bovengrondse parkeerplaatsen ondergronds te brengen, te beginnen met de binnenstad over een periode van pakweg twintig jaar. Dit kan zonder de bereikbaarheid van de stad voor bezoekers in het gedrang te brengen en zonder te raken aan het comfort van de inwoners. Dat deze droom realiseerbaar is, bewijzen de meest duurzame en moderne steden ter wereld zoals Vancouver, Kopenhagen en Groningen. Dit is mijn persoonlijke ambitie en ik hoop mijn collega’s in het stadsbestuur hiervan te kunnen overtuigen. Maar eigenlijk is dit voortbouwen op waar we met de stad al mee bezig zijn.’

Belgen staan erom bekend verknocht te zijn aan hun wagen. Denkt u dat alle Leuvenaars en de plaatselijke handelaars hiervoor te vinden zijn?

‘Mobiliteit is een moeilijk vraagstuk. Je moet verschillende belangen zien te verzoenen van bewoners, (zwakke) weggebruikers, handelaars, gezinnen met kinderen, minder mobielen,... Iedereen heeft er wel een mening over. Maar een vernieuwend beleid is in mijn ogen zeker mogelijk mits er voldoende op lange termijn wordt gedacht en bewoners betrokken worden bij de voorbereiding en uitvoering ervan. Het staat natuurlijk buiten kijf dat de bereikbaarheid van de stad essentieel blijft. Maar dat staat niet gelijk aan overal met je wagen kunnen geraken. We moeten naast het voorzien van randparkings en parkings aan hoofdwegen in de binnenstad ook inzetten op alternatieve vervoerswijzen: openbaar vervoer, ecologische bussen en taxi’s, fietstaxi’s en autodelen. Het is ook van belang om een onderscheid te maken tussen inwoners en bezoekers. Bezoekers moeten geleid worden naar de randparkings, zoals de Philipsparking en de Bondparking, ofwel naar een van de hoofdwegparkings. Andere delen en straten van de stad worden maximaal autovrij en autoluw gemaakt. Inwoners moeten de mogelijkheid krijgen om in de buurt ondergronds te parkeren, in kleinere buurtparkings, zoals vandaag al het geval is in de Michotteparking in de Parkstraat. Maar wat mij betreft, kunnen inwoners met hun bewonerskaart ook ondergronds parkeren in de grotere parkings zoals de Bruul en Philips. Uitzonderingen moeten mogelijk zijn voor minder mobielen en uitzonderlijk vervoer.’

Hoe past dit in de ambitie van de stad om tegen 2030 klimaatneutraal te zijn?

‘Ik hoop dat ik hiermee het debat op gang kan brengen. Voor Leuven Klimaatneutraal is een doordachte aanpak van de mobiliteit cruciaal. Met dit project streven we naar een stad zonder CO2-uitstoot. Daarvoor moeten we onze gebouwen verwarmen met hernieuwbare energie en moet het autoverkeer vergroend en teruggedrongen worden tot het hoogstnoodzakelijke. Ondergrondse parkeerplaatsen zijn een van de sleutels om onze stad ecologischer te maken. Voorts stimuleren we het gebruik van alternatieve vervoerswijzen. Dit project zal ervoor zorgen dat we samen bouwen aan een nog beter Leuven, voor onszelf en voor de komende generaties.’

Liesbeth Verhulst

© 2014 Rondom