Na een grondig onderzoek door een administratieve commissie met experten werd een rangschikking gemaakt van de ingediende offertes op basis van twee gunningscriteria nl. de kostprijs voor de adviesopdracht en de kwaliteitsvolle service die kan gegarandeerd worden. Eén kandidaat kwam als economisch meest voordelige bieder uit de bus.  Opmerkelijk, de leden van de meerderheid legde om onduidelijke reden het voorstel van de commissie naast zich neer en gunden de opdracht aan een andere kandidaat.

Ondanks de opmerkingen van de sp.a fractie bij deze bedenkelijke praktijk bleef OCMW-voorzitter Koen Anciaux en zijn collega’s van de meerderheid  van VLD, N-VA, CD&V en Groen bij de beslissing om het voorstel van de administratie te overrulen en dit zonder duidelijke argumentatie.

Uiteraard kon dit niet zonder gevolg blijven. De winnaar van de aanbesteding liet het hier niet bij en stapte prompt naar de Raad van State.

6 weken later

Gisteren, in een in aller ijl samengeroepen extra zitting, bleek dat de  Raad van State een verzoek van de benadeelde partij had ontvangen om de beslissing van het OCMW bij uiterst dringende noodzakelijkheid te schorsen.

“Logisch, zegt OCMW-raadslid Indrani Muyldermans (sp.a). Het is absoluut niet de gewoonte om bij een relatief eenvoudige aanbesteding af te wijken van de resultaten van de commissie en al zeker niet op basis van lamentabele argumenten.”

De bekommernis die de sp.a-fractie eerder uitte wordt nu ook gevolgd door de juridisch adviseur die het OCMW ondertussen diende aan te stellen in deze zaak. Hoogstwaarschijnlijk zou de Raad van State de gunning schorsen en om een uitspraak te vermijden trok het comité gisteren de gunningsbeslissing in.

Deugdelijk bestuur

Openbare aanbestedingen zijn dikwijls zware procedures die ervoor moeten zorgen dat een overheid eerlijk handelt ten opzichte van iedereen en zorgen er tegelijkertijd voor dat belastinggeld op de best mogelijke manier besteed wordt. Als men bij hoge uitzondering wenst af te wijken van de resultaten van de procedure dienen hiervoor gegronde redenen te worden aangevoerd. Het OCMW bestuur moet eerlijk en transparant handelen. Dit alles vertikte de meerderheid echter met als resultaat: een benadeelde partij die procedeert, dure onnodige advocaatkosten en vertraging voor het dossier van het nieuwe woonzorgcentrum.

Op dit ogenblik is het niet duidelijk hoe het dossier verder gaat verlopen en aan wie men de opdracht alsnog gaat toewijzen. De vraag blijft natuurlijk ook waarom de meest voordelige bieder niet werd aangesteld. Waarom past de meerderheid deze wijze van ondeugdelijk bestuur toe met alle bijhorende risico’s van dien en koos men niet voor de economisch meest voordelige bieder? vraagt sp.a-raadslid Indrani Muyldermans zich af.

Het dossier voor de bouw van het woonzorgcentrum Roosendaelveld kent met dit debacle opnieuw een valse start. Al in 2010 werd er gesproken van een nieuw woonzorgcentrum op de site van Roosendaelveld in Mechelen-Noord om te kunnen voldoen aan de grote zorgvraag.  “Mechelaars hebben recht op een degelijk bestuur dat resultaat boekt”, besluit OCMW-raadslid Indrani Muyldermans.