Op 5 mei bevestigde minister van Defensie Pieter De Crem in de Kamer van Volksvertegenwoordigers dat hij de militaire operaties in Afghanistan wil verderzetten. Dirk Van der Maelen, sp.a-Kamerlid en buitenlandwoordvoerder, reageert verbolgen: "De Crem zegt zelf dat de hoofddoelstelling bereikt is, maar toch wil hij verder vechten. Onbegrijpelijk. Wanneer haalt hij zijn oogkleppen af?"

Na de aanslagen van 11 september 2001, vielen NAVO-partners Afghanistan aan om Al Qaeda en haar beschermheren binnen de Afghaanse Taliban te neutraliseren. Met minister De Crem telde de Belgische bijdrage aan de NAVO-operaties een ongeziene omvang,  zes F16-straaljagers en 626 soldaten die hun leven riskeren in een uitzichtloze oorlog die volgens steeds meer experten nooit gewonnen kan worden.

De Crem communiceerde op 5 mei voor alle Kamerleden dat de Taliban haar banden met Al Qaeda doorgeknipt heeft en weet dat het ‘Bin Laden-loze' Al Qaeda in Afghanistan over geen safe haven meer beschikt.  "Mission accomplished," zegt Van der Maelen, "hoog tijd om de oorlog te beëindigen. Bovendien heeft de oorlog in Afghanistan naast tienduizenden onschuldige burgerlevens ook het leven gekost aan een kleine 2000 Westerse militairen. De €105 miljoen die deze oorlog kost aan de Belgische belastingsbetaler kan veel beter aangewend worden om de budgettaire pijn van de overheid te verzachten."

Nu de oorspronkelijke hoofddoestelling van de oorlog bereikt is, vraagt Van der Maelen vraagt zich af waarom De Crem heil blijft zien in de militaire operaties in Afghanistan: "Heeft hij plots nieuwe doelstellingen in gedachte? Heeft hij last van blinde vlekken? Is het zijn slaafse Atlantische volgzaamheid? Of vindt hij de operaties nog niet duur genoeg? Elders in Europa geven staatsleiders, zoals Brits premier Cameron, openlijk toe een versnelde terugtrekking van troepen in Afghanistan te overwegen. In België communiceert de heilige  christendemocratische drievuldigheid van Leterme,Vanackere en De Crem daar alleszins niets over."

sp.a pleit al jaren om het geweer van schouder te veranderen in Afghanstan. Haar voorstel is een in overleg met NAVO-partners gefaseerde afbouw van de Belgische troepen in Afghanistan. Tegelijkertijd een politiek en diplomatiek overleg opstarten tussen de twee Afghaanse kampen en de buurlanden. "Bovendien," zegt Van der Maelen, "is de Arabische Lente voor Europa en België vele keren belangrijker dan de voortzetting van deze uitzichtloze en saffraandure oorlog. De oorlog beëindigen verhoogt onze geloofwaardigheid in de Arabische wereld. Bovendien bieden we zo extra steun aan de democratische krachten, die wegens jarenlange onderdrukking al te vaak nog kracht ontbreken om de broodnodige democratiseringsprocessen in goede banen te leiden."