Karin Temmerman heeft in de Kamer de federale regering nog maar eens de mantel uitgeveegd: “U neemt steevast maatregelen die enkel de gezinnen en gewone mensen raken, maar nooit de ‘grote vermogens’. U zou beter een meerwaardebelasting invoeren om uw begroting rond te krijgen. De aangekondigde ‘ontsporing’ in de begroting komt bovendien helemaal niet onverwacht: onder andere het Rekenhof had daar vorig jaar al voor gewaarschuwd."