De zorggroep Eclips is een betrouwbare partner voor de uitbating van de zorg in Ronse. Dat bezwoer dit bestuur ons enkele maanden geleden. Uit de pers doemt nu een geheel ander beeld op. Het personeel en de residenten van  hersteloord Crombeenerf in Burst, een vestiging van Eclips, kwamen vorige week samen op straat voor een betere zorg. 


Het verhaal van het personeel is schrijnend. De voorbije maanden werd personeel dat met pensioen ging niet vervangen. Het personeel dat er wel nog is, plooit zich dubbel om dit zo goed mogelijk op te vangen. Sommige personeelsleden zetten ondertussen aan meer dan 600 overuren. Ondanks alle inspanningen, wordt het gebrek aan personeel steeds meer voelbaar en tast het ook de kwaliteit van de zorg aan. Wasbeurten en wondverzorgingen worden uitgesteld en ergotherapeuten moeten plots inspringen in de keuken van nabijgelegen vestigingen. 


Het is duidelijk dat de zorggroep aan wie dit bestuur de zorg verkoopt zich meer bekommert over de winst dan over de hulpvragen van de residenten. Dergelijke voorbeelden laten weinig goed voorspellen voor de zorg van Ronsenaars. Sp.a vindt het blind vertrouwen dat dit bestuur stelt in de zorggroep dan ook misplaatst en confronteerde OCMW-voorzitter Wim Vandenvelde (NVA) met het persartikel. "Leugens" was zijn uiterst kort antwoord. Of we de leugenaars moeten zoeken bij het personeel, de residenten dan wel de pers konden we uit zijn beperkte repliek niet opmaken.


Voor sp.a toont dit nogmaals aan dat de verkoop van de stedelijke zorgdiensten niet in het belang van de Ronsenaars is. De enige die er beter van wordt is de zorggroep zelf die op 25 jaar rekent op een winst van 5.418.025,23 euro. Onze fractie zal zich daarom blijven verzetten tegen de privatisering van de zorgdiensten en blijft ijveren voor een regionaal publiek zorgbedrijf.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.