Tot dat het duidelijk is bij wie de Belgische wapens in het Midden-Oosten terechtkomen, moet er een wapenembargo komen naar het Midden-Oosten. “De kans is immers groot dat ze - onder meer via de Saoedi's - in handen van IS en andere terreurgroepen terechtkomen”, zegt Dirk Van der Maelen.

Ondanks het feit dat het de regio’s zijn die over de exportlicenties van wapens beslissen, kan het federale niveau hier stappen ondernemen. “Minister De Crem kan ’een aanvraag tot consultatie’ indienen bij de gewesten over de wapenexport en zo de kwestie op tafel leggen. Maar daar heeft De Crem blijkbaar weinig zin in. Hij neemt zijn verantwoordelijkheid niet. Hij heeft al zo weinig bevoegdheden en nog schuift hij deze van zich af.”