In de Commissie Buitenlands Beleid vroeg Vlaams parlementslid Tine Soens (sp.a) aan Minister-President Bourgeois of het wapenembargo op Iran blijft bestaan, nu de sancties ten opzichte van het land worden opgeheven. Dat kon de bevoegde minister bevestigen: het blijft verboden om militair materiaal naar Iran te exporteren vanuit Vlaanderen, voor een aantal andere dual use-producten wordt het verbod opgeheven.

Op 18 januari werd bekend gemaakt dat volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) Iran de beloofde doelstellingen van het nucleair akkoord heeft nageleefd. Dit effent de weg voor de opheffing van de beperkende maatregelen die al enkele jaren op het land rusten. Tine Soens (sp.a) vroeg specifiek naar de export vanuit Vlaanderen van strategische goederen naar Iran.

"Hoewel een grote afzetmarkt voor Vlaamse bedrijven nu beschikbaar wordt, blijft Iran een partner waar we de nodige waakzaamheid bij aan de dag moeten leggen. Bepaalde mensenrechten en fundamentele waarden worden er nog steeds met de voeten getreden en bovendien heeft het land een heel controversiële positie in de regio.", zegt Soens. "Het is daarom positief dat het wapenembargo in ieder geval van kracht blijft. De export van dual use-producten die nu mogelijk wordt, blijf ik uiteraard opvolgen."