De afdeling Mondiale Uitdagingen, die nu het beleid rond multilaterale samenwerking en ontwikkelingssamenwerking gestalte geeft, zal nu ook de Dienst Controle Strategische Goederen huisvesten. Het gelijktijdig behartigen van wapenvergunningen, ontwikkelingssamenwerking en multilateraal beleid in één afdeling is ongebruikelijk. Er zijn dan ook zeer weinig inhoudelijke en operationele raakvlakken tussen de verschillende diensten om de reorganisatie te verklaren.

Bovendien heeft het afdelingshoofd van Mondiale Uitdagingen haar mandaat ter beschikking gesteld en moet het departement op zoek naar een nieuwe leidinggevende, die de zeer technische expertise rond wapenhandel moet bezitten, maar ook op de hoogte moet zijn van de specifieke beleidscontext in ontwikkelingssamenwerking en multilaterale instellingen. 

"Dit kan een negatieve impact hebben op het imago dat Vlaanderen heeft als goede donor. Kunnen we uitsluiten dat Vlaanderen niet tegelijkertijd wapenexport vergunt aan een gebied, waar het later ook in humanitaire hulp voorziet?", zegt Tine Soens. "Het is ook nog maar de vraag in hoeverre dit een impact zal hebben op de onderhandelingspositie van de Vlaamse afgevaardigden in verschillende internationale fora als het over mensenrechten gaat." 

Lees hier het volledige verslag.