De wekelijkse geseling van de Saudische blogger Raif Badawi is een zaak die al geruime tijd wordt aangeklaagd. Hij werd veroordeeld tot tien jaar gevangenis, een monsterlijke geldboete en de gruwelijke en onmenselijke straf van duizend stokslagen omwille van zijn blogactiviteiten. Naast de zaak van Raif Badawi en zijn advocaat, schendt Saudi-Arabië nog tal van andere mensenrechten. Voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers is de maat vol. Ik ondervroeg de minister-president welke gevolgen de resolutie van de Kamer op het Vlaams buitenlands beleid heeft.

In Saudi-Arabië bestaat het recht op vrije meningsuiting eigenlijk niet. Blogger Raif Badawi riskeerde voor zijn activiteiten zelfs de zwaarste straf die men kan krijgen, namelijk de doodstraf. Het aantal executies scheerde dit jaar hoge toppen. Eind mei stond de teller al op negentig, dat is op gelijke hoogte met het aantal van 2014.

Het land gaat ook zijn boekje te buiten in het buitenland. In april ging een coalitie van Arabische landen over tot bombardementen in Jemen. Een vluchtelingenkamp van de Verenigde Naties werd gebombardeerd en Human Rights Watch rapporteerde over het gebruik van clusterbommen.

Omwille van al deze redenen vond de Kamer dat het gedrag van Saudi-Arabië niet langer door de beugel kon en vroeg unaniem om de economische, commerciële en militaire betrekkingen met Saudi-Arabië te herbekijken. Een oproep die we vanuit sp.a alleen maar kunnen ondersteunen.

Vlaanderen is naast buitenlandse handel ook bevoegd voor de invoer en uitvoer van wapens en strategische goederen. In eerdere commissies pleitte ik er al eerder voor om de wapenexport naar Saudi-Arabië voorlopig on hold te zetten. Minister-president Bourgeois kon daar deels in mee gaan. Hij zal aan het departement vragen om de export naar Saudi-Arabië heel grondig en kritisch tegen het licht te houden. Het is dan ook zeer waarschijnlijk dat de vergunningen op basis van criteria uit het Wapenhandeldecreet geweigerd zullen worden. Uiteraard zullen we dat met onze fractie verder in het oog houden.

Lees hier het volledige verslag.