Uit de toelichting van het zogenaamd actieplan rond discriminatie blijkt dat minister Muyters het bij zelfregulering door de sector wil houden. Hij wordt hierin gesteund door de Vlaamse regering. “Dat is opmerkelijk omdat eerder, onmiddellijk na de publicatie van een studie van het Minderhedenforum, met name Robbrecht Bothuyne en Bart Somers nog schande spraken en pleitten voor het invoeren van praktijktests. Nu blijken ze dus hun kar gekeerd te hebben”, zegt Van Malderen.

“Praktijktesten zijn geen detail en geen fetisj. Ze vormen het noodzakelijk sluitstuk van een geloofwaardig antidiscriminatiebeleid in de dienstencheque- en uitzendsector. Het nieuwe actieplan borduurt verder op oude initiatieven die de mist ingingen. Er is echt nood aan een nieuwe kwalitatieve sprong om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan. We kunnen ons geen verloren generatie permitteren. Daarom praktijktesten nu alstublieft.” Op 2 juli zal de commissie zich buigen over een voorstel van decreet van Yasmine Kherbache dat alsnog voorziet in het invoeren van praktijktests. “We hopen dat de collega’s van CD&V en VLD hun enthousiasme terugvinden om te komen tot een geloofwaardig antidiscriminatiebeleid en dus zullen stemmen voor de invoering van praktijktesten door de overheid”, besluit Van Malderen.