Het project Warme Winter wordt deze winter sterk uitgebreid: tijdens de koudste maanden kunnen kwetsbare gezinnen en niet-begeleide minderjarigen elke dag terecht in basisschool Sint-Salvator in Gent voor een warm onthaal en een soepmaaltijd.

De Stad Gent startte in december 2016 het project Warme Winter op, om kwetsbare gezinnen met kinderen een warm onthaal te bieden in een kindvriendelijke, veilige omgeving. Vanaf 3 december 2016 konden de gezinnen 15 zondagen lang terecht in Buurtcentrum Macharius.

Op vraag van hulpverleners, toeleiders en de doelgroep kent het project een sterke uitbreiding. Vanaf 1 december 2017 tot 11 maart 2018 opent Warme Winter elke dag van 16.30 tot 20.30 uur de deuren voor kwetsbare gezinnen en niet-begeleide minderjarigen. 'Samen met de gezinnen en vrijwilligers wordt er een soepmaaltijd bereid. De gezinnen kunnen er tot rust komen, er is een speelhoek, toegang tot internet en er is ruimte voor een babbel' zegt Resul Tapmaz, schepen van Welzijn en Gelijke Kansen.  ‘Met de uitbreiding wil de Stad Gent de meest kwetsbare gezinnen stabiliteit en gemoedsrust bieden. Met de taskforce Wonen gaat de Stad Gent daarnaast ook op zoek naar structurele oplossingen voor deze kwetsbare doelgroep.' 

Buurtbewoners die graag zelf willen bijdragen aan het project, worden betrokken. Ook andere vrijwilligers die zich willen opgeven om mee te helpen met de opvang zijn welkom. Zij kunnen zich kenbaar maken via Gentinfo op het nummer 09 210 10 10, vanaf dinsdag 28 november 2017.

Warme Winter wordt mogelijk gemaakt dankzij een samenwerking tussen de Dienst Outreachend Werken van de Stad Gent en de basisschool Sint-Salvator. Het initiatief is ingebed in het bredere dak- en thuislozenbeleid. Daar wordt ingezet op het aanreiken van structurele oplossingen zodat mensen uit hun situatie van dak- en thuisloosheid raken.