Op donderdag 9 februari 2017 werd 'Warme Stad Gent' officieel voorgesteld. Gent is een pilootstad in het project 'Warme Steden', een initiatief van het fonds 'Ga Voor Geluk' dat tot doel heeft het mentaal welbevinden en de veerkracht van kinderen en jongeren te versterken. De komende jaren zet Warme Stad Gent hiertoe verschillende acties op poten, zoals een urban game rond de sociale kaart in Gent, de start van het Huis voor Jongeren, ... Dit allemaal onder het toeziend oog van de mascotte 'Warme William'.

'Gent is, in onze ruime regio, een grote stad, die alles te bieden heeft, maar die tegelijk ook te maken krijgt met alle typische uitdagingen die eigen zijn aan grote steden. We moeten dat niet willen wegmoffelen. stelde Daniël Termont in zijn openingstoespraak. 'Kinderen en jongeren ruimte geven in hun zoektocht naar een eigen identiteit, hen helpen om gevoelens te uiten en hen leren hulp te vragen indien nodig, daar wil stad Gent  op inzetten met het project 'Warme Stad Gent'. We doen dat samen met meer dan 30 organisaties uit de sectoren welzijn, vrije tijd, onderwijs.'  

'Wat is er nodig in Gent om de veerkracht en het welzijn van onze kinderen en jongeren te versterken?, vroeg Warme Stad Gent aan 9 jongerengroepen en meer dan 30 Gentse organisaties die met kinderen en jongeren werken. Op basis van die ruime bevraging stelde de projectgroep Warme Steden Gent prioriteiten op en werkte verschillende acties uit' licht schepen van Welzijn Resul Tapmaz toe. 'De komende periode zal de Stad Gent enerzijds eigen initiatieven op vlak van psycho-educatie voortzetten met een bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren. Daarnaast neemt de Stad met volle overtuiging een coördinerende rol op binnen het project Warme Stad Gent.'

'Het versterken van de veerkracht en het psychisch welzijn van de kinderen en jongeren van vandaag, is de beste investering voor de toekomst. De helft van alle psychische problemen bij volwassenen vindt haar oorsprong inde jeugdjaren' besluit Resul Tapmaz. 

Lees het volledige persbericht