Eind vorig jaar werd Leuven uitgekozen voor het pilootproject ‘Warme Steden’, naast Brugge, Gent, Genk en Turnhout. Warme Steden wil het mentaal welbevinden van kinderen en jongeren versterken. Samen met jongeren en beroepskrachten werkte Leuven de voorbije maanden aan een concreet actieplan.  

Hoe kunnen we in Leuven het welbevinden van kinderen en jongeren versterken? Die vraag stelde de stad Leuven vorig jaar aan meer dan 100 Leuvense beroepskrachten en jongeren via Concept Mapping, een methodiek van het onderzoekscentrum LUCAS van de KU Leuven. De antwoorden liepen gelijk: meer luisteren naar kinderen en jongeren, ruimte creëren voor ontmoeting en vrije tijd, hulpverlening toegankelijker maken, meer aandacht hebben voor kwetsbare jongeren en als kind en jongere op school kunnen groeien met al je talenten.  

Een breed gedragen actieplan

Het stadbestuur en haar netwerkpartners gaan nu over tot concrete acties ter versterking van alle waardevolle initiatieven die in Leuven al bestaan. Ze gaan samen op zoek naar vernieuwing in de ondersteuning van gezinnen en willen hulpverlening voor kinderen en jongeren toegankelijker maken. Hierbij willen ze meer outreachend werken naar jongeren,  met andere woorden zelf naar hun ontmoetingsplaatsen gaan i.p.v. te wachten tot de jongeren op consultatie komen of een afspraak maken. Ook het versterken van de prille hechtingsrelatie tussen ouders en kind staat op het programma.

De Leuvense onderwijsraad wordt een belangrijke partner om vorm te geven aan ’de school als groeiplek’. Welzijn dichter bij het onderwijs brengen, aandacht voor het welbevinden van leerlingen én leerkrachten: daar gaat het om.

Het project ‘Geestig Gezond Sporten’ wil sportclubs ondersteunen zodat ook jongeren met psychische problemen er terecht kunnen. Veelbelovend wordt de ‘Dag van de Veerkracht’ op 25 april 2018  waarbij jongeren zelf invulling geven aan positieve beeldvorming over mentaal welbevinden en psychische kwetsbaarheid.

Doorheen heel het traject wordt er sterk ingezet op het samenbrengen van de mensen en het netwerk rond kinderen en jongeren. “Een goede geestelijke gezondheid in de kindertijd is de basis voor gezondheid en welbevinden later in het leven. Het is dan ook heel mooi om te zien dat alle partners in Leuven dit project een warm hart toedragen,” zegt schepen Bieke Verlinden. “Met ‘Warme Stad’ willen we verder gaan en de vele acties bundelen tot een sterk alomvattend beleid rond geestelijke gezondheid. Samenwerken om de veerkracht van kinderen en jongeren te versterken is de sleutel tot succes.”

Samen voor preventie

“Preventie is belangrijk”, zegt Liesbeth Lemmens, themaverantwoordelijke geestelijke gezondheid bij Logo Oost-Brabant. “Het brein van onze kinderen en jongeren is in volle ontwikkeling. Bovendien hebben zij heel wat ontwikkelingstaken te vervullen in hun prille leven. Inzetten op veerkracht en kinderen en jongeren versterken in hun talenten levert heel wat gezondheidswinst op voor hun toekomst. De acties in het actieplan Warme Stad Leuven zetten hier op in.”