Begin mei werden we nog maar eens met de neus op de feiten gedrukt. Het heeft wel een tijdje geduurd voor we enige zekerheid hadden. Inderdaad, men deed nogal geheimzinnig over wat er nu juist in Doel 1 gebeurd was. Men had de kerncentrale stilgelegd maar de reden van deze ingreep werd niet medegedeeld. Blijkbaar (?) en hopelijk gelukkig was er geen gevaar voor de omgeving en bevolking.

Dit en andere voorvallen, waarrond de regering zich niet te veel zorgen rond maakt, is nogmaals een bewijs, dat we van de oude en versleten kerncentrales af moeten. Sluiten ze of sluiten ze niet? Die vragen moeten we ons niet meer stellen, nu blijkt dat de centrales tot de draad versleten zijn. Onbegrijpelijk dat in een drukbevolkte, maar ook economische sterke regio, waarin Doel toch gelegen is, de beleidsmakers en de Antwerpse meerderheid zich geen zorgen maken. Eén ernstig incident en “men sluit hier de deuren”. Het aantal slachtoffers zal immens zijn, de economische schade onoverzienbaar. Wie verklaarde ook alweer dat VOKA “zijn” opdrachtgever is !!!


Voor ons hebben deze centrales hun dienst gedaan en moeten ze ontmanteld worden.  Het is genoeg geweest. Hernieuwbare energie is het alternatief. 

Vandaag wordt de productie van windenergie vooral geclaimd door de grote spelers op de energiemarkt. Op de gemeenteraad is beslist, dat Zwijndrecht-Burcht samen met Kruibeke  rechtstreeks zal participeren in REScoop Vlaanderen. Hierdoor krijgt elke inwoner de kans via de aanschaf van “aandelen” te participeren in de een alternatieve vorm van energiewinning. 

Naast het opzetten van een informatie- en communicatiecampagne zal elke oprichting van installaties voor energiewinning op gemeentegronden volledig en via rechtstreekse participatie van de bevolking gebeuren. Voor het verwerven van de nodige kapitalen zal onze gemeente voor de inwoners die inschrijven op deze aandelen een financiële tegemoetkoming voorzien.    


Namens het sp.a team Zwijndrecht - Burcht

V.U. Denise Melis De Lamper,  sp.a voorzitter – gemeenteraadslid. Guido Weyns, sp.a fractieleider