De Brexit is in de eerste plaats het gevolg van een te snelle toegang van miljoenen arbeidsmigranten naar een niet voldoende beschermde arbeidsmarkt. Het verbaast ons dat dit aspect zo onderbelicht blijft. Want Engelse arbeiders zien ook hoe buitenlandse werknemers voor een hongerloon hun flexibele, onderbetaalde jobs afnemen. Dat ondermijnt het draagvlak voor het vrij verkeer binnen de EU, en ook dat voor de EU in haar geheel.

Wij willen een exit van sociale dumping uit België, niet van België uit de EU.

Bij de uitbreiding van de EU had België die 'marktverstorende' bui zien komen. Zo werd de opening voor Oost-Europese werknemers met drie jaar uitgesteld. Die voorzichtige aanpak heeft voor een stuk geholpen, maar het probleem is verre van opgelost. Arbeidsmigranten werken nog altijd niet tegen Belgische voorwaarden, maar worden 'tijdelijk gedetacheerd', waardoor ze onder de sociale zekerheid van het land van herkomst vallen. Klinkt mooi, maar in de praktijk levert het uitzendland zo'n detacheringsdocument al te makkelijk af. Al te vaak wordt het zelfs gewoon vervalst.

De Belgische inspectiediensten staan machteloos als ze sociale fraude willen controleren. Er is geen Europese databank die de detacheringen verzamelt. Het duurt vaak maanden voor de inspectie de nodige informatie krijgt van het uitzendland. Zo'n Europa van sociale dumping - met hongerlonen tot 3 euro per uur in de bouwsector - is een asociaal Europa. Eerlijke Belgische kmo's die wel netjes hun sociale bijdrage betalen worden op die manier uit de markt geprijsd. In België alleen al zijn de laatste vier jaar zo liefst 20.000 jobs in de bouw gesneuveld.

Dit opiniestuk verscheen in De Standaard (30/06) Reken de volle pot aan

Om de Europese gaten op te vullen, had de vorige Belgische regering een wetgeving uitgewerkt die al bij een vermoeden van sociale fraude de Belgische arbeidsvoorwaarden en -lasten oplegde. Een bedrijf dat de boel wou belazeren - onder de prijs werken en werknemers uitbuiten - was er dus aan voor de moeite. Het was een bewarende maatregel die misbruiken verhinderde. Vreemd genoeg verzette de vorige Europese Commissie zich er met hand en tand tegen. Onder druk van de Europese Commissie heeft de regering-Michel beslist om die wet niet toe te passen. Wij vragen de regering om daarop terug te komen en voor iedere 'verdachte' gedetacheerde de volle pot aan te rekenen. Alleen zo kunnen de misbruiken gestopt worden.

De tijd van aanmodderen is voorbij, dat heeft de Brexit wel duidelijk gemaakt. Grotere belangen staan immers op het spel. De vraag naar controle over migratie én de eigen grenzen was voor vele Britten een van de belangrijkste redenen om eruit te stappen. Hier zit een belangrijke les in als Europa een toekomst wil hebben. Wij willen nu een exit van sociale dumping uit België, niet van België uit de EU.