Het socialistische ziekenfonds Solidaris betaalt bezoeken aan de dokter en de gynaecoloog volledig terug. Dus ook het remgeld, het bedrag dat je na de terugbetaling van het ziekenfonds zelf nog moet betalen, krijg je er als lid van Solidaris terug. Dat is niet naar de zin van minister van Volksgezondheid Maggie De Block. Zij vindt dat terugbetaling van het remgeld in conflict komt met de principes van de verplichte verzekering.

Kamerlid Karin Jiroflée begrijpt niks van die redenering. "Voor multinationals kan de markt niet vrij genoeg zijn. Maar als de leden van een ziekenfonds solidair bijdragen om die remgelden niet te moeten betalen en zo de toegankelijkheid van de basisgezondheidszorg te verhogen, mag dat niet", zegt Jiroflée. "Vrijheid is dus blijkbaar niet van toepassing als het ook solidariteit inhoudt? "

Jiroflée wijst erop dat De Block dergelijke initiatieven beter zou toejuichen. "Toegankelijke zorg spaart immers kosten uit. Bovendien vullen de ziekenfondsen met hun aanvullende verzekering gaten in de verplichte verzekering.”