Het OCMW van Glabbeek is niet langer alleen een ‘Sociaal Huis’, we werden door Kind & Gezin ook erkend als ‘Huis van het Kind’. We zullen een informatiepunt uitbouwen waar je met al je vragen rond opvang, opvoeden, opgroeien, … terecht kan. Het Huis van het Kind kan je helpen om je weg te vinden in de wirwar van initiatieven voor (aanstaande) ouders en kinderen: opvang, onderwijs, gezondheid, vrije tijd,… In een aantal gevallen zullen wij rechtstreeks zelf een antwoord op je vragen kunnen bieden, in andere gevallen verwijzen we je door naar andere bevoegde diensten. We kunnen je helpen bij het invullen van formulieren voor de aanvraag van premies, attesten, studietoelagen, zegt Johnny Reweghs OCMW-Voorzitter (sp.a).

De eerste activiteit van het “Huis van het Kind” vond woensdagavond plaats in de gemeentelijke openbare bibliotheek. We nodigden Vanessa Vannijvel uit voor de voorstelling van het boek “Vergadering in het gezin”. De familie Van Loon – Vannijvel schreef een boeiende leidraad voor ouders en kinderen. Het systeem is geïnspireerd door het onderzoek van Bruce Feiler, een Amerikaan die onderzocht op welke manier de stress bij ouders kan afnemen. Wekelijkse gezinsbijeenkomsten, checklists en veel inspraak waren daarbij de sleutelwoorden.

Vanessa en Wim vertellen over de positieve ervaringen in hun gezin. Via overlegmomenten geven de kinderen zelf mee vorm aan dat gezin. Deze vergaderingen dienen niet om de regels uit te leggen, maar zijn bedoeld als forum om de afspraken in gezamenlijk overleg uit te werken. Door de kinderen hier mee in te betrekken, is het voor hun gemakkelijker zich aan de gemaakte afspraken te houden.

Er waren een dertig tal aanwezigen op onze eerste workshop in de BIB.
Vanaf volgende week kan je het boek "Vergadering in het gezin" ook in de bibliotheek van Glabbeek ontlenen.

Johnny Reweghs OCMW-Voorzitter (sp.a) : De tweede activiteit van het “Huis van het Kind” gaat binnenkort ook van start. “Bij elke nieuwe geboorte in Glabbeek, mogen de jonge ouders een informatiefoldertje en leuk cadeautje in hun brievenbus verwachten!” Binnenkort zal het “Huis van het Kind” Glabbeek ook een eigen website en facebookpagina voorstellen.