Nieuw socialisme? Dat is socialisme in nieuwe tijden. Lees er hier alles over! @sp_a

Het is heel simpel: nieuw socialisme, dat is socialisme in nieuwe tijden. Vandaag leven we in tijden waarin alles rondom ons zo snel verandert, dat er nood is aan nieuwe zekerheden. Nieuwe zekerheden in de vorm van een nieuwe bescherming en een nieuwe gelijkheid. Het is iets waar wij - socialisten - altijd voor gezorgd hebben en dat is ook in deze nieuwe tijden onze opdracht.

Onze manier van werken en leven is door digitale media en de smartphone helemaal anders dan pakweg 5 jaar geleden. Vandaag is zowat alles te bestellen en te betalen met de telefoon. De toenemende robotisering maakt niet alleen dat er jobs verdwijnen, maar ook dat er nieuwe ontstaan. Welke zekerheden stellen we daartegenover? Waar kunnen jongeren - die morgen beginnen te werken - op terugvallen? Hoe garanderen we ook hen een volwaardige job, met een deftig loon en over 40 jaar een pensioen die naam waardig? 

Bovendien neemt in deze nieuwe tijden de zorgnood zienderogen toe, terwijl ons welzijn afneemt. De burn-out-cijfers zijn dramatisch, wachtlijsten in de jeugdzorg en de ouderenzorg puilen uit. Jongeren in acute nood moeten maanden wachten op gepaste hulp. Als de welvaart stijgt, maar ons welzijn niet, is er dan geen gigantisch probleem?

In deze nieuwe, snel veranderende tijden, is het aan ons - socialisten - om nieuwe oplossingen voor te stellen.

We bereiken ook de kritische grens van wat ons klimaat en onze natuur aankan. Plastic overspoelt onze zeeën, we vragen iedereen om zijn steentje bij te dragen: om je woning energie-efficiënt te maken, om je auto thuis te laten, om gezond te eten. In plaats van alle druk op het individu te leggen om juiste keuzes te maken voor onze planeet, moeten we ervoor zorgen dat die keuze voor iedereen haalbaar, betaalbaar en vanzelfsprekend wordt.

In deze nieuwe, snel veranderende tijden, is het aan ons - socialisten - om nieuwe oplossingen voor te stellen. Radicaal als het moet, maar altijd gebaseerd op onze waarden. Als we vandaag weten dat een groot deel van onze kinderen in Vlaanderen een achterstand oplopen, niet dezelfde kansen krijgen, dan is het aan ons om voor nieuwe gelijkheid te zorgen. Als we vandaag weten dat onze sociale zekerheid niet meer alle mazen in het net dicht, dan is het aan ons om voor nieuwe bescherming te zorgen. De samenleving die we willen zijn, die kiezen we zelf. En vergis u niet: die keuzes zijn betaalbaar. Om dat nieuw socialisme vorm te geven hebben we ons huiswerk gemaakt met onze Toekomstbegroting. 

Heb je zin om mee je schouders te zetten onder een sterke solidaire samenleving waarin iedereen telt, weg van het “wij-zij”-denken en waar iedereen - zonder onderscheid - recht heeft op dezelfde kansen? Just join us!

#nieuwsocialisme