Het vet is van de soep. De laatste maanden blijkt steeds duidelijker dat er een groot probleem is met de financiële gezondheid van de stad. Uit nota’s van het schepencollege blijkt dat het financieel evenwicht voor de periode 2018-2024 in gevaar komt én dat er weinig tot geen beleidsruimte meer overblijft voor de volgende bestuursploeg.

De sterke vergrijzing van de bevolking, de taxshift die de regering heeft doorgevoerd en de stijgende kosten voor pensioenen zorgen ervoor dat de stad in moeilijk vaarwater komt. Op lange termijn zorgt dit voor stijgende uitgaven én dalende inkomsten. Hoewel wij als oppositie al vaak op deze problemen hebben gewezen, blijft het stadsbestuur doof.

            NV Tienen: dure consultants, geen resultaten


De huidige bestuursploeg heeft een voorliefde voor dure consultants en externe studies: in de periode 2017-2018 wordt ongeveer € 720 000 uitgegeven aan een organisatiecoach en verschillende programmamanagers, maar we wachten nog altijd op enig resultaat.

Daarnaast is de huidige bestuursploeg in het kader van de integratie van de stad en het OCMW naarstig opzoek naar een algemeen directeur (voorheen secretaris) en een financieel directeur (voorheen financieel beheerder) voor de stad en het OCMW: maar er werkt al een secretaris voor het OCMW (die ook voor de stad kan werken) én zowel stad als OCMW hebben een financieel beheerder. Er is dus voldoende gekwalificeerd personeel voor het invullen van de taken. Extra kostprijs voor de belastingbetaler? Meer dan € 300 000.

De vorige (mislukte) poging om een secretaris voor de stad aan te stellen, kostte u trouwens al ongeveer € 20 000. De rekeningen lopen dus snel op.

Om nog maar te zwijgen over de uitgaven voor feesten én evenementen. Want in een verkiezingsjaar moet de burger op zijn wenken worden bediend (de put zal de volgende bestuursploeg maar moeten delven).

            Wat met de toekomst?

Het is dan ook onze reële vrees dat er in de volgende jaren weinig tot geen ruimte overblijft voor echt beleid dat de burger centraal stelt: voor een betere dienstverlening, voor een sterker sociaal weefsel, voor betere mobiliteit én voor een veiligere stad.

De huidige politieke versnippering én een coalitie met vier (of vijf?) partijen maken een efficiënt beleid onmogelijk.

"Ik hoop dat de stad de volgende bestuursperiode op een stabielere én meer doordachte manier bestuurd zal worden." aldus een strijdbare sp.a fractieleider Jean Defau.