Terwijl andere partijen nog volop bakkeleien over de plaatsen op de lijsten, is de Herentalse sp.a al volop bezig met de inhoudelijke toekomst van de stad. Wat willen wij in de komende jaren realiseren voor Herentals, Noorderwijk en Morkhoven?

De sp.a ploeg met burgemeester Jan Peeters en de sp.a schepenen deden in het voorbije jaar duizenden huisbezoeken in onze stad, en peilden aan de hand van een enquête-vragenlijst naar de bekommernissen en wensen van de inwoners. Daaruit is een ontwerp-partijprogramma gegroeid. Een uitgewerkt boekje van 30 pagina’s vol realistische en betaalbare voorstellen voor Herentals.

Op dit  moment is dit partijprogramma verspreid bij enkele honderden verantwoordelijken van alle Herentalse verenigingen, sociale organisaties en buurtwerkingen. Deze mensen die actief begaan zijn met hun stad worden nu uitgenodigd om hun opmerkingen en aanvullingen te geven.  De sp.a hecht veel belang aan inhoudelijk denkwerk over de toekomst van onze stad, en aan de mening van de inwoners hierover.

 

Het ontwerp-programma is op eenvoudige aanvraag te bekomen bij  de Herentalse  sp.a. p.jan@skynet.be