Aan de Missiehuislei, in de wijk ten Oosten van de Kapellensteenweg in Heide, dient een projectontwikkelaar een aanvraag in om 34 appartementen te mogen bouwen. De buurt reageert ontzet. De groene omgeving verdraagt geen te zware bouwbelasting. Wonen kán er uiteraard wel. Maar de omgeving mag het groene karakter niet verliezen.

Op maandag 21 augustus diende een hele groep buurtbewoners op het gemeentehuis bezwaren in tegen de bouwplannen. sp.a Kalmthout was er ook bij. De sp.a stelt samen met de buurtbewoners vast dat de bouwaanvraag op nogal wat punten niet voldoet aan de voorschriften van de gemeentelijke ruimtelijke ordeningsplannen én in strijd is met het gewestplan. 

Fractieleider Fons Dierckx vraagt dan ook dat het gemeentebestuur actie onderneemt.

"Roep zo snel mogelijk een commissie ruimtelijke ordening (CORPA) samen en leg het dossier voor aan de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GERCORO) om beleidsmakers en adviseurs te informeren en inspraak te geven."


Om meer duidelijkheid te krijgen over de ruimtelijke ordening in de gemeente stellen Fons Dierckx en Bianca Veraart ook het volgende voor:

"We willen graag dat de gemeenteraad bijeenkomt. Die kan opdracht geven een RUP op te maken. Niet alleen voor dit gebied maar ook voor de ruimere omgeving waar er nog vergelijkbare kavels liggen. En laten we samen ook een prioriteitenlijst opstellen voor de RUPs die gemaakt moeten worden. Met een duidelijke rangorde en timing kan de gemeente dan aangeven wat ze in de toekomst dringend en belangrijk vindt."


In afwachting van meer duidelijkheid en een visie op korte en lange termijn ziet sp.a de huidige bouwaanvraag vanzelfsprekend graag geweigerd.