Rob Lathouwers: “Het was een zeer interessante oefening en het is een ongelofelijke bron van informatie. Je komt bij de mensen thuis en met velen doe je een babbel bij het invullen van de vragen. De enquête wordt anoniem ingevuld en gaat over hoe onze senioren zich voelen, wat ze vinden van hun huis of omgeving, welke contacten ze hebben, of ze lid zijn van verenigingen, of ze content zijn van de dienstverlening van de stad of andere instanties, of ze mantelzorg geven of er zelf nood aan hebben, of ze vrijwilliger zijn en waarom ze dat zijn … Ondertussen zouden de meeste ouderen de enquête moeten ingevuld moeten hebben. Je zal zeker nog horen van het beleidsplan dat eruit voortkomt.” Madeleine vulde de vragenlijst met plezier in en wil graag volgend commentaar kwijt: “De vragen zijn soms zeer persoonlijk maar met een enquêteur als Rob vond ik dat geen probleem; hij is een charmante gast die nog mag langs komen. En als dit bijdraagt tot een beter beleid, dan doe ik zeker mee. Voor mijn vrienden en vriendinnen, mezelf en al die na ons komen”.

De seniorenraad is een onmisbare schakel gebleken in deze bevraging. Oudere vrijwilligers in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven trokken zelf naar hun buren en leeftijdgenoten, gewapend met een vragenlijst en veel enthousiasme. Bedankt voor het vele werk!

Meer info

OCMW-raadslid Rob Lathouwers
Musketstraat 69 Herentals
0479/589842
raadslidroblathouwers@ocmwherentals.be