"Laat mij de onthutsende urgentie achter het dossier tram 4 in Ledeberg eerst een menselijk gezicht geven”.

Zo begon sp.a raadslid Greet Riebbels haar tussenkomst in de gemeenteraad. Aanleiding was de plotse en éénzijdige beslissing van De Lijn om de wijk Moscou in Ledeberg vanaf 21 november niet langer te bedienen door tramlijn 4. Reden daartoe is de slechte staat van de tramsporen, waardoor het niet langer veilig is om die te gebruiken. Vier tramhaltes gaan hierdoor voor langere tijd uit dienst, met erg nare gevolgen voor de ruim 2500 reizigers die dagelijks van deze lijn gebruik maakten. Bovendien heerst in de buurt erg veel ongenoegen over het gebrek aan duidelijke en tijdige communicatie vanwege De Lijn naar de getroffen reizigers. Na het afschaffen van tramlijn 22 is dit de tweede keer op korte tijd dat De Lijn op grondgebied 9050 schrapt in zijn aanbod. Daarom stemden alle democratische partijen samen een motie gericht aan De Lijn.

Terug naar Greet Riebbels, hierna haar pittige, sterk onderbouwde en verruimde tussenkomst, waar naar geluisterd werd:“Men zou kunnen verwachten … ?” 

In de Oefenpleinstraat stapte tot voor kort elke werkdag iets over 7 een jonge pendelaarster met haar kleuter op de tram, eerst richting school in centrum Ledeberg, vervolgens richting Sint Pietersstation om – slaaf van de klok – om iets over 8 de trein naar Brussel te nemen en daar net op tijd om 9 u op kantoor te arriveren. Nu, met alleen een overvolle bus, ééntje om het kwartier, als openbaar vervoer in haar stuk van de deelgemeente,  lukt dat stress traject niet meer binnen een aanvaardbare tijdspanne.  

ANDER verhaal, (ik anonomiseer wegens privacy zorg) Een persoon uit de Vervaenestraat lijdt aan een ongeneeslijke zenuwziekte die stappen uiterst moeilijk en uitputtend maakt. De persoon was tot een maand geleden nog steeds moedig en optimistisch genoeg om dagelijks met tram 4 tot aan de knoop te geraken voor een warme maaltijd in het sociaal restaurant. De halte is nu buiten gebruik. De persoon raakt sindsdien geïsoleerd thuis. De mensen van Ikkook en OCMW zoeken hoe ze de maaltijd alsnog dagelijks aan huis bezorgd krijgen. 

NOG een verhaal? Wij zouden ze hier eigenlijk alle 2500 moeten vertellen! Want zoveel reizigers zijn er vandaag op het afgeschafte stuk tramlijn 4 gedupeerd. 2500 burgers, Mr de schepen! 

En van de LIJN, de ‘openbare’ vervoersmaatschappij,  - met klemtoon op openbaar = ten dienste staand van de burger … ZOU men dan kunnen verwachten dat zij zeggen als ze in november de barslechtse staat van de sporen in de Vervaenestraat vaststellen, die hen helaas noopt tot plots schrappen van 4 haltes: “Oei, zo’n drukke belangrijke tramverbinding in één van de dichtst bevolkte gebieden van Vlaanderen! Wij moeten alles op alles zetten om  - onze missie waardig – onze reizigers zo excellent mogelijk hun normale vervoerscomfort te bieden tijdens de herstellingsperiode, zodat die tenminste kunnen verklaren: “OK, malchance op ons traject, maar er wordt verantwoordelijk voor ons gezorgd…. Helaas,  dat zegt de LIJN niet!Men ZOU kunnen verwachten dat De LIJN zegt: Oei, wij moeten ten minste zorgen dat iedereen hier overvloedige, heldere, herhaaldelijke, makkelijk vindbare communicatie vindt over de toestand, de duur van de miserie, de oplossing, de excuses…. Helaas, dat zegt de LIJN niet. 

Men ZOU kunnen verwachten dat de Vlaamse vervoersmaatschappij zegt: Oei, wij moeten daar in Gent met uiterste spoed die tramsporen herstellen. Alle hens aan dek. Investeringsbudgetten verschuiven desnoods! Dit is een duidelijke noodsituatie die een spoedprocedure vereist. Helaas! Dat zegt men niet in Brussel of in het Oost-Vlaamse hoofdkwartier. 

Men ZOU kunnen verwachten dat iemand daar op de Brusselsesteenweg denkt: Oei, ons onderhoudersprogramma en onze controles op de bestaande infrastructuur is precies niet zo  performant. Want nomaal moet zo’n groot bedrijf als het onze, met zo’n zware impact op het openbaaar leven toch een goede bedrijfszekerheid kunnen garanderen door preventieve vervangingsprogramma’s? We gaan voortaan misschien beter naar onze mensen op de werkvloer en naar onze chauffeurs en controleurs luisteren als ze een rare tok horen in de tram… En  oei, wij gaan absoluut meer moeten investering in infrastructuur- en materieel onderhoud! Die onder-investering, die kan hier echt niet langer blijven duren. Helaas, dat hoor ik niet expliciet vanuit het hoofdkwartier op de BrusselsteSTW! 

Men ZOU moeten kunnen verwachten dat men bij de EXPLOITATIEverantwoordelijken aan introspectie doet, zeggende: laten we met een frisse creativiteit en logica eens opnieuw en beter kijken naar onze BUStrajecten en liefst samen met een aantal ervarings- en andere deskundigen daar buiten in de straten en in het stadhuis, om de dienstverlening aan te passen aan de nieuwe behoeften en realiteiten in Gent, of aan calamiteiten zoals in de Vervaenestraat. Helaas. NOT! Reizigersbonden, mobiliteitsexperts, stadsbestuurders, wijkcomités lijken op het eerste zicht géén interessante gesprekspartners. 

Men zou vanuit het DE LIJN Oost-Vlaanderen management - dat in vergelijking met de andere provincies toch een duidelijk kleinere investerings- en exploitatieportefeuille krijgt toegeschoven, VERWACHTEN dat ze eens luidkeels de onrechtvaardigheid aankaarten bij de bevoegde hogere overheid, op een constructieve manier…. Zo van: Alé, ziehier een plan met onze concrete innovatieve becijferde duurzame voorstellen voor een meer aanvaardbare service aan de burgers van Gent, gedragen en besproken met de lokale overheid. Helaas, Helaas, 6 keer helaas! In de afgelopen gemeenteraadscommissie mobiliteit vorige week was de ontstentenis, de verontwaardigheid bijzonder groot over de plotse afschaffing van tram 4 Ledeberg, en amateuristische snel snel non-oplossing. Ik onthoud woorden als “organisatie in verval”, “C4 waardig managementsgedrag”, “ hallucinante toestand….” En ook: “Het is al de zoveelste kéér dat wij ons moeten verbazen en machteloos kwaad maken”. 

Wij hebben dus collectief het initiatief genomen om over dit dossier een motie in te dienen, in de hoop dat wij gehoord worden in de gremia die de macht hebben om de burgers te helpen in hun rechtmatige ambitie om te evolueren naar een meer wens naar een meer duurzaam verplaatsingsgedrag, de  21ste eeuw waardig… Collega’s, ik moet mij inhouden om niet te elaboreren over het feit dat dit “de zovéélste reden tot frustratie en verbolgenheid is ten aanzien van De Lijn”.  Ik wijd dus NIET uit over Muide Meulestede waar bus 6 door werken zijn normale traject verandert,  waardoor de verbinding met tram 4 is verbroken en waardoor nog eens meer dan 5000 inwoners (5000 inwoners!) geïsoleerd raken. Ik zal het niet hebben over Baarle, ook 2500 inwoners, waar ze op de dalmomenten maar om de 2 uur een bus naar het centrum hebben! Ik ga niet in op de nog steeds niet gerealiseerde tramontsluiting naar het Ghelamco stadion. (dat hebben we gisteren al te berde gebracht)Ik zwijg over de afwezige en nochtans zeer logische en gewenste verknoping van de buslijnen in Drongen en in Mariakerke die op nauwelijks 800 meter van elkaar weg buigen maar waar een overstap en dus een betere ontsluiting uitblijft. Ik kaart niet de afwezige nachtbussen in Gent West aan. Ik eis hier nu niet naar aanleiding van déze motie de cijfers, datums en bevindingen van de technische controles op tramlijn 1, dé cruciale en ook al wat oudere tramlijn doorheen onze stad...want stel u voor dat we op DIE lijn een “Vervaenestraatje zouden doen”!!! 

Nee, ik beperk mij tot de tram in Ledeberg. Wij vragen dus met de allergrootste aandrang aan de lijn: 

  • Om de bestaande busbundel 40 via de Jozef Vervaenestraat te laten rijden, een deel ook na de werken aan de Hundelgemsesteenweg, zodat de getroffen reizigers blijvend van een voldoende kwalitatief en kwantitatief aanbod kunnen genieten.
  • Om een kwalitatieve verbinding naar Ledebergplein en Merelbeke Flora te waarborgen tot na de heraanleg.
  • In afwachting van de heraanleg van de sporen in de Jozef Vervaenestraat en in samenwerking met de Stad Gent, te voorzien in volledige asfaltvernieuwing waarbij ook de huidige tramsporen volledig worden opgevuld. Dit is het meest veilige alternatief, in het bijzonder voor de fietsers.
  • In te gaan op het voorstel van de Reizigersbond en tramlijn 4 tot na de heraanleg van de Jozef Vervaenestraat via de sporen van de voormalige tramlijn 22 door te laten rijden tot aan de Braemkasteelstraat en de afgeschafte haltes Pirennelaan en Braemkasteelstraat terug te bedienen.
  • De communicatie naar en de inspraak voor het stadsbestuur en de openbaar vervoersgebruikers in dit dossier vanaf heden en tot na de heraanleg nauwkeurig te plannen en te optimaliseren.

Conclusie, ik vat de boodschap van mijn fractie inzake het dossier “Bye bye Tram 4 in Ledeberg” samen: Genoeg is genoeg! Trop is te veel!