Nog nooit vroegen er in Vlaanderen zo veel mensen uitstel van betaling aan voor hun waterfactuur, een duidelijk teken dat meer en meer mensen het moeilijk krijgen de eindjes aan elkaar te knopen.

1 op de 40 Vlamingen blijkt het nu al moeilijk te hebben met de rekening van het water te betalen, nochtans een basisbehoefte. De provincie Antwerpen scoort hier niet goed: uit de statistieken van de VMM blijkt dat onze provincie met 28.500 aanvragen staat voor 40,7% van het totaal aantal aanvragen in Vlaanderen, terwijl we slechts iets meer dan 28% van de Vlaamse bevolking uitmaken.

Vlaams parlementslid, Jan Bertels (sp.a), volgt deze evolutie nauwlettend op en vindt ze zorgwekkend. Hij wil minister Schauvliege hierop dan ook attent maken, aangezien zij een verhoging van de waterprijs ‘normaal’ schijnt te vinden volgens haar verklaringen in de pers vandaag dat de kosten van water best een hogere hap uit het gezinsbudget mogen nemen. 
Daarenboven stelt het kersvers Vlaams parlementslid ook bezorgd vast dat de Vlaamse regering in 2016 de gratis 15 kubieke meter water zal afschaffen, wat voor elk gezin reeds een extra kost met zich meebrengt. “De meest kwetsbare gezinnen zullen dit effect disproportioneel voelen”, stelt Jan Bertels. 
Ook het toenemend aantal huishoudens dat afgesloten wordt van water baart Jan Bertels zorgen: “Nergens in Vlaanderen heb je meer kans van het water afgesloten dan in Antwerpen stad: 1,63% tegenover een gemiddelde van 0,19% voor Vlaanderen. In de Kempen ligt het cijfer afsluitingen gelukkig lager, volgens ons aanvoelen (voor Pidpa gaat het om 0,12%) zelf lager dan het Vlaamse gemiddelde, en dit moeten we zo houden, stelt het Kempens parlementslid en schepen in Herentals. Herentals is trouwens een goed voorbeeld volgens hem: “in Herentals wordt iemand pas van het net afgesloten bij een zeer duidelijke onwil van betrokkene en na het bekijken van alle andere mogelijke opties. Afsluiten is echt de allerlaatste mogelijke maatregel, de allerlaatste en zeer, zeer uitzonderlijke stok achter de deur, want water is een basisbehoefte”. 
Jan Bertels besluit: “Toegang tot schoon water werd in 2010 door de VN als mensenrecht erkend. Het prijzenbeleid (blinde verhoging van de waterprijs) van deze regering Bourgeois riskeert dit recht evenwel minder toegankelijk te maken, een spijtige zaak die we zullen blijven aan de kaak stellen”.