Niet iedereen weet dat de Kapucijnenrei onder het Zand stroomt. Deze rei werd in 1838 overwelfd, voor men begon aan de bouw van het eerste Brugse station op ’t Zand. De rei loopt tot aan de andere kant van ’t Zand, waar ze overgaat in de Speelmansrei. Aan de kant van het Concertgebouw was de ingang van de overwelving quasi onzichtbaar door de hoge kaaimuren. We wilden deze rei opnieuw integreren in ’t Zand en ze de zichtbaarheid geven die ze verdient.

Een van de vereisten om de rei open te maken, was het tegengaan van de geurhinder door de riolering. ’t Zand kreeg een volledig nieuwe riolering, luchtdicht afgewerkt en met de afkoppeling van het vuilwatercircuit in de reien. Deze nieuwe riolering maakte het mogelijk om een volwaardige ontmoetingsruimte rond de Kapucijnenrei te maken.

De rei werd opengewerkt door middel van een constructie met zittreden tot aan het water. Naast de boom aan de kant van de Westmeers, komt er nog een spelelement in de vorm van een houten zwaan. Brugser dan een zwaantje kan het niet… Verleden en toekomst gaan op deze plek letterlijk hand in hand.

Wanneer er grote werken worden uitgevoerd, proberen we de hinder zoveel mogelijk te beperken. Toch zullen werken van dergelijke omvang altijd enige hinder met zich meebrengen. De Stad wil iedereen dan ook bedanken voor het begrip hiervoor. Vandaag kunnen we genieten van een sterk opgewaardeerd en kwalitatief openbaar domein.

Er zijn zo’n 60.000 stenen gebruikt om de trappenpartij te bedekken. Het plateau aan het water is bedekt met bankirai. De komende maanden zal er op hoog tempo gewerkt worden om de overzijde van de trappenpartij af te werken en om de overige ingrepen op het plein uit te voeten. De werken verlopen op schema en zouden behoudens onvoorziene omstandigheden klaar moeten zijn tegen de zomer van 2018.