Rob Beenders heeft ontdekt dat de Vlaamse waterbedrijven elk jaar miljoenen verdienen aan het versturen van herinneringsbrieven. “Dat is ongehoord. Al na 15 dagen een boete van 7,5 euro opleggen, gaat te ver. De facturen moeten betaald worden, maar de eerste herinneringsbrief moet gratis zijn en zou best pas na 30 dagen komen.”

Wie zijn waterrekening vergeet te betalen, krijgt na 15 dagen kalenderdagen een aanmaning in de bus. Soms is het een gewone brief. Bij de meeste waterbedrijven is het echter een factuur van minstens 7,5 euro. "Als je weet dat er vorig jaar alleen al 1,1 miljoen van die brieven verstuurd werden, dan snap je dat de waterbedrijven er miljoen aan verdienen", zegt Rob Beenders.  

“Facturen moeten uiteraard betaald worden, maar dat watermaatschappijen via deze weg nog eens extra grove winst maken is ongehoord, zeker voor een basisbehoefte als water. Zeker bij een eerste herinneringsbrief is die meerkost niet verantwoord. Al na 15 kalenderdagen valt die aanmaning in de bus. Ook zon- en feestdagen tellen mee voor de betalingstermijn. Wie dus twee weken op vakantie gaat en bij terugkomst zijn facturen wil betalen, kan dus zomaar tot de vaststelling komen dat er 7,5 euro bij de factuur is gekomen. Dit heeft dus vaak niets te maken met mensen die hun factuur niet willen betalen.”

Beenders stelt ook vast dat alle watermaatschappijen andere regels hanteren. “Het kan toch niet dat een inwoner van Knokke-Heist voor de eerste brief niets moet betalen, terwijl in Limburg dezelfde brief 7,5 euro kost? We moeten daarom naar een uniform systeem. De eerste brief is gratis en mag pas na 30 dagen worden verstuurd. De tweede brief kost 2,5 euro, de derde 5 euro en de vierde 7,5. Daarna kunnen er juridische stappen worden ondernomen.”

sp.a zal op korte termijn een resolutie indienen in het Vlaams Parlement. “Want het zijn niet alleen wij die een aanpassing vragen”, zegt Beenders. “Ook de Vlaamse ombudsman klaagt dit aan.”