Daarnaast spelen de staat van de ondergrond, de afwezigheid van (grond)water, de langshelling van de straat en de mogelijkheid tot het voorzien van een gepaste fundering zonder dat deze in conflict komt met de nutsleidingen. Ook tijdens de werken wordt extra aandacht besteed aan de waterdoorlatendheid van de wegfundering. Hoewel kelders die zich onder de grondwaterlijn bevinden per definitie waterdicht zijn, wordt als extra bescherming tijdens de werken geprobeerd een waterdichte bestrijking aan te brengen ter hoogte van de funderingen. Deze werken passen in een groter geheel van werken aan kleine steegjes en straatjes. Op dit moment is een eerste steegje in uitvoering: het Werregarenstraatje.

We gaan in de eerste plaats ontharden ipv verharden” stelt de schepen van openbare werken. De grote 'verkeersvrije' pleinen en 'autovrije' straten liggen meestal in zones met een historische context en/of kennen vaak een intensief evenementen gebruik. Er zijn helaas nog geen waterdoorlatende materialen op de markt die op alle vlakken goed scoren (esthetiek - infiltreren - robuustheid - makkelijk beheer - comfort voor de zwakke weggebruiker). Daardoor wordt nu nog steeds een natuursteenproduct (met stevig legbed en invoeging) gebruikt in deze plein- en autovrije zones. Voor de start van de werken worden de buurtbewoners per steegje afzonderlijk en op voorhand geïnformeerd over de start en timing van de werken.