“Één van de eerste beslissingen van minister Joke Schauvliege heeft ertoe geleid dat de saneringsbijdragen voor rioleringswerken op de waterfactuur werden verhoogd. Hierdoor werd de waterfactuur voor elke Vlaming in 2015 tot 12% duurder”, zegt Rob Beenders.

Uit een studie blijkt nu dat er een reserve is van 83 miljoen euro om noodzakelijke rioleringswerken uit te voeren in steden en gemeentes. “Het kan niet zijn dat de Vlamingen een duurdere waterfactuur krijgen en hierdoor een spaarpot aanleggen voor de rioolbeheerders”, zegt Rob Beenders.

“Nu de studie van de VMM bekend is moet Minister Schauvliege opdracht geven om de saneringsbijdragen voor rioleringswerken niet meer te laten innen totdat de reserves zijn opgebruikt. Ook de intresten op de 83 miljoen euro moeten afgetrokken worden van de waterfactuur”, zegt Rob Beenders.

“Zo kan de waterfactuur van alle Vlamingen terug naar beneden. Daarnaast moet de minister werk maken van een snellere uitvoering van de noodzakelijke rioleringswerken zodat de Europese doelstellingen gehaald worden. Tijd voor actie”, aldus Rob Beenders.