De Vlaamse gezinnen betalen samen 25 miljoen euro aan hun drinkwatermaatschappij om de saneringsbijdragen te innen. Dat is 4 procent van de totaalfactuur. “Deze kost is onnodig hoog, want het geld dient enkel om die bijdragen te innen en door te storten naar Aquafin en de gemeenten/intercommunales”, zegt Rob Beenders. “Ik vraag bevoegd minister Joke Schauvliege (CD&V) om dit percentage te laten zakken tot het niveau in Wallonië, namelijk 1 procent.”

Van elke 100 euro die een Vlaams gezin betaalt op zijn waterfactuur, gaat er 25 euro naar Aquafin (bovengemeentelijke bijdrage) voor de zuivering van het afvalwater. Nog eens 31 euro gaat naar de gemeenten (gemeentelijke bijdrage) voor transport en afvoer van afvalwater via de riolering.

“De drinkwatermaatschappijen staan in voor de inning van deze twee bijdragen. Ze doen dit via de ‘inningsbijdrage’ op de waterfactuur. Vorig jaar bedroeg die 4 procent van de totale factuur, goed voor ruim 25 miljoen euro aan inkomsten. En dit enkel om dat geld te innen en door te storten, verrichtingen die vandaag automatisch gebeuren met een zeer beperkte kost”, zegt Rob Beenders.

Voor sp.a moet dit inningspercentage fors lager. “In Wallonië bedraagt dat inningspercentage maar 1 procent. Minister Joke Schauvliege kan de waterfactuur met 20 miljoen euro verlagen als ze ook het Vlaams percentage tot dat niveau laat zakken”, legt Rob Beenders uit.

“Het is de autonomie van de minister om dit percentage te bepalen. Dit jaar is dat al 3 procent, maar voor volgend jaar ligt het percentage nog niet vast. Na de sterke stijging van de waterfactuur de afgelopen jaren, is er geen enkel excuus om deze makkelijke verlaging niet door te voeren. Water is geen luxeproduct en moet voor iedereen betaalbaar blijven”, besluit Rob Beenders.