Momenteel krijgen 175.335 Vlamingen een sociale correctie voor hun waterfactuur. Daardoor moeten ze slechts 20 procent van de waterfactuur betalen. Tot nu toe werd dat statuut van beschermde klant slechts één keer per jaar, op 1 januari, vastgelegd.

“Dat zorgde ervoor dat wie op 2 januari plots op een leefloon viel, het de rest van het jaar zonder sociale correctie moest rooien”, zegt Rob Beenders. “Voor gas en elektriciteit gebeurt dit elk trimester. Daarom hebben wij een voorstel ingediend om ook voor water een trimestrieel instapmoment te voorzien. Ik ben bijzonder tevreden dat de minister heeft beslist om hierop in te gaan, temeer omdat cijfers uitwijzen dat het aantal mensen in waterarmoede elk jaar toeneemt.”