“Watergroep moet € 3.614.474,64 terugbetalen aan haar abonnees” zegt @robbeenders

Rob Beenders sp.a: “Per abonnee gaat het misschien maar om een symbolische terugbetaling, maar het kan niet dat de Watergroep intresten opstrijkt en geld verdient op waarborgen die al meer dan 20 jaar zijn afgeschaft zijn. De waterfactuur is de laatste jaren al aanzienlijk duurder geworden, geld dat toebehoort aan de klanten moet automatisch worden terugbetaald. Simpel.”

In de periode 1950 tot 1993 werd er enkel door de Watergroep een ‘waarborg’ gevraagd aan haar klanten voor de plaatsing van een watermeter in een woning.

Deze waarborg werd betaald door de bewoners van een pand waar een watermeter noodzakelijk was. Je had hierin geen keuze, de waarborg was verplicht.

Deze waarborg bedroeg in die periode 100 of 200 Belgische frank, omgerekend is dat 2,48 euro of 4,96 euro aan voor een aansluiting in een woning. Dit stond los van alle andere vaste aansluitingskosten.

Sinds 1993 is de betaling van de waarborg geschrapt, maar de geïnde bedragen werden na de afschaffing van de waarborg niet automatisch terugbetaald.

De procedure voorziet dat de klant zelf verantwoordelijk is voor het opvragen van zijn waarborg. Heel wat mensen weten dit niet. Op zich is dat ook normaal want er wordt nergens gecommuniceerd dat deze waarborgen ooit zijn betaald en dat deze op eigen verzoek kunnen worden teruggevorderd. Veel klanten zijn dit vergeten, wat logisch is.

De waarborgen die (nog) niet door klanten werden opgevraagd, zijn nog in het bezit van De Watergroep. Alle waarborgen i.v.m. aansluitingen zijn opgenomen in één boekhoudkundig verzamelnummer voor een totaalbedrag van 3.614.474,64 euro (jaarrekeningen 2016). De klant krijgt terugbetaling op voorlegging van zijn kwitantie, zoals dat op de kwitantie wordt aangegeven, hetgeen blijkt uit een antwoord van minister Schauvliege op mijn schriftelijke vraag. 

Het kan niet dat de Watergroep geld verdient op waarborgen die al meer dan 20 jaar zijn afgeschaft en toebehoren aan haar klanten.

Rob Beenders (sp.a): “ Ik vind dat elke abonnee die ooit een waarborg heeft betaald dit nu automatisch moet terugbetaald krijgen van de Watergroep zodat de Watergroep dit boekhoudkundig kan afsluiten. Ik betreur dat de Watergroep hier zelf automatisch geen stappen in onderneemt. Voor de abonnee is dit misschien maar een symbolisch bedrag, maar hij heeft hier recht op. De waterfactuur is al serieus verhoogd, elke korting die kan gegeven worden moet automatisch gebeuren, de  klant heeft hier  trouwens recht op. Voor de Watergroep gaat dit wél om veel geld. Al sinds 1993 ontvangen zij intresten op een bedrag van € 3.614.474,40 euro, dat loopt op. Het kan niet dat de Watergroep geld verdient op waarborgen die al meer dan 20 jaar zijn afgeschaft en toebehoren aan haar klanten. Het is ook kafka dat de klant zelf nog een “kwitantie” moet hebben om dit geld terug te krijgen, dit is absurd.De Watergroep weet perfect wie de waarborg heeft betaald, ze moeten dit allemaal automatisch terugstorten, niet alleen de waarborg maar ook de intresten die op dit bedrag door de Watergroep werden verdiend. Ik roep de Wategroep op dit automatisch te doen.

“Ik zal minister Schauvliege vragen om hierin stappen te zetten, zij is bevoegd minister voor de Watergroep en ze is bevoegd voor de waterfactuur. De klanten moeten dit geld op korte termijn terugbetaald krijgen, net zoals dit is gebeurd na mijn tussenkomsten bij de brandslangen. Correct is correct.”