Gemeenteraad 15/03/2017 Dentergem: variapunt Focus8720/sp.a Dentergem:

Wateroverlast op verbindingswegel wijk Abbeloos en centrum Dentergem

Op vraag van sp.a bestuurslid en buurtbewoner Bert Coryn, heeft gemeenteraadslid Tim Van Rijckegem de wateroverlast situatie aangekaart op de gemeenteraad van 15 maart '17.

Situatie:

De nieuwbouwwijk Abbeloos in Dentergem wordt via een kleine wegel verbonden met de dorpskern van Dentergem. Via deze wegel kunnen de bewoners van de wijk het dorpscentrum op een zeer snelle en vooral veilige manier bereiken. Heel wat bewoners van de wijk gebruiken deze wegel om hun kinderen van en naar school te brengen, te gaan winkelen of een bezoekje te brengen aan activiteiten in het jeugdcentrum. Ook voor wandelaars is dit een mooie binnenwegel om Dentergem te verkennen.

Dit jaar kreeg de wegel echter al minstens tweemaal te maken met wateroverlast (in januari en recent nog vorige week). Blijkt dat bij hevige regenval een stuk van de wegel omgevormd wordt tot een grote plas (zie foto) waardoor de wegel niet meer kan gebruikt worden.

Vraag Focus8720 bij monde van gemeenteraadslid Tim Van Rijckeghem:

Kan aan deze situatie verholpen worden? Kan het gemeentebestuur de situatie eens ter plaatse bekijken en zoeken naar een eventuele oplossing? Dit alles vooral in het belang van de veiligheid van de kinderen en alle bewoners van de wijk die door het nemen van de binnenwegel niet gedwongen worden om via een druk bereden omweg het centrum van Dentergem te moeten bereiken.

Info:

Voor meer info kan je terecht bij Tim Van Rijckeghem (sp.a Dentergem en Focus8720) via 0479 35 91 29