De inkomsten voor Pidpa dalen sinds we allen wat zuiniger zijn gaan omspringen met water. Dus vonden Pidpa en ook de gemeente Boom (dat mee de vruchten plukt van de Pidpa-winsten) het nodig om de winsten met 5,5 miljoen euro te verhogen. En elk jaar zullen de tarieven blijven stijgen.

BOOM één is woedend. Om de beslissing zelf, maar ook om het feit dat ze achter de rug van de gemeenteraad om werd genomen. Donderdag vroegen we op de gemeenteraad tekst en uitleg aan het bestuur, maar we werden met een kluitje in het riet gestuurd. We verlieten daarop de raadzaal, gevolgd door Groen en Vlaams Belang.

Had burgemeester Jeroen Baert (N-VA) dan helemaal niets te zeggen? Toch wel. Hij vond het een goede beslissing:’Het is geen verhoging van de waterprijs. Het is een retributie: de vervuiler betaalt, wist hij uit zijn strottenhoofd te persen.

“Dat maakt geen enkel verschil”, legt Anita Ceulemans (BOOM één-gemeenteraadslid) uit. “De consumenten verbruiken net minder water dan vroeger. Zoveel minder zelfs dat Pidpa zijn inkomsten stevig zag dalen. Noem het zoals je wil: élke Bomenaar zal wéér méér betalen voor de levensnoodzakelijke behoefte die water toch is. Ondanks de inspanningen om minder water te gebruiken, stijgen de tarieven opnieuw. Milieubewustzijn is niet meer of niet minder dan een schaamlapje om aan de geldzucht van Pidpaen de gemeente te voldoen”.

Volgens BOOM één loopt het stilaan de spuigaten uit met al die prijs- en taksverhogingen in Boom.

“Al in 2013 werd als één van de eerste beslissingen van dit college het maximumbedrag van de saneringsbijdrage gestemd.  De PIDPA-factuur van de Boomse burger steeg al vlug met 200 à 300 € per gezin. Dit zijn liefst 2 à 3 Algemene Belastingen extra. De algemene belasting zelf werd enkele tientallen euro’s goedkoper. Maar prompt verloren we onder andere ons openluchtzwembad, werden de huisvuilzakken fiks duurder, betaal je je blauw aan het containerpark, daalde de dienstverlening van de gemeente en werd die ook een pak duurder. Om nog niet te spreken over het feit dat intussen de (kinder)armoede nergens groter is dan in onze gemeente”.

“Wat gaat de jongste beslissing van Pidpa en ons bestuur de Bomenaar nu weer extra kosten?”, vraagt Anita zich af.“Komt er jaarlijks nog eens 150 euro bij per gezin?”
Joost mag het weten, want het bestuur houdt stijf de lippen op elkaar.

Veel veranderen aan de beslissing die zonder enige kennisgeving aan de gemeenteraad, heimelijk, werd genomen, is niet meer mogelijk. “Maar het bestuur kan nog wel de financiële gevolgen voor de Bomenaar verzachten of zelfs neutraliseren”, zegt Patrick Marnef (voorzitter BOOM één). “Men zou de saneringsbijdrage -waar de gemeente geld uit put- kunnen verlagen. Dat eisen wij alvast. Die bijdrage staat momenteel immers op het maximum. Maar ik vrees dat we van dit bestuur geen faire maatregelen moeten verwachten”.

Dat de gemeenteraad buitenspel werd gezet is trouwens niet de eerste keer, weet Anita Ceulemans.
Vorig jaar werd er voorgesteld om de DNB’s(distributienetwerkbeheerders) samen te voegen. BOOM één klaagde dat idee toen aan omdat de verstedelijkte gemeenten (dus ook de Bomenaren) meer zouden moeten betalen voor het verdere beheer van het netwerk. Wij vroegen aan onze vertegenwoordiger om aan te dringen op de Algemene Vergadering van Iveka om hiervoor een oplossing te zoeken.Maar er gebeurde niets.

Dit jaar vroegen we de aandacht van het college en de bestuurder van Iveka om voorzichtig

te zijn bij de kapitaalsuitbreiding van Eandis. (Chinese investeerder). Ook hier ging het college weer gedwee mee met Eandis. Onze argumenten getuigden niet van rationeel bestuur, volgens schepen van Financiën Linda Lauwers (N-VA).Enkele weken later werd de deal stopgezet en het college werd teruggefloten. Het zijn maar voorbeelden van het feit dat dit bestuur niet weet waar de klepel hangt. Behalve als het over geld verzamelen gaat.