Met een waterscan kan iemand te weten komen hoe hij of zij waterbesparende maatregelen kan nemen. “Wanneer iemand een waterscan aanvraagt, komt een medewerker van de drinkwatermaatschappij bij de aanvrager thuis langs”, legt Rob Beenders uit. “Hij bespreekt onder meer het watergebruik van de klant, volgt de watermeterstand op, voert een beperkt nazicht uit van de werking van de watermeter, en doet een rondgang in de woning om besparingsmogelijkheden te bespreken. De waterscanner geeft op basis van zijn vaststellingen advies aan de klant. Op basis van deze waterscan weet de klant welke maatregelen hij kan nemen om de waterfactuur te doen dalen.”

Dergelijke scans kunnen dus wel degelijk nuttig zijn; vooral voor wie problemen heeft om de waterfactuur te betalen. “Helaas worden die scans nauwelijks uitgevoerd”, gaat Beenders verder. “Zo zijn er in 2014 en 2015 in heel Vlaanderen slechts 194 waterscans uitgevoerd. In Limburg is er zelfs geen enkele scan uitgevoerd, terwijl meer dan 5.000 Limburgse gezinnen vandaag een afbetalingsplan hebben om hun drinkwaterfactuur te betalen.”

Voor Beenders is de conclusie duidelijk: “De Vlaamse regering moet meer inzetten op de promotie van de waterscan en moet in verhouding tot het aantal mensen in waterarmoede zelf middelen voorzien om de waterscans te financieren met algemene middelen.”