Vlaams parlementslid Caroline Gennez begrijpt niet dat minister Crevits terugkomt op de plannen om het lerarenberoep aantrekkelijker te maken voor mensen met ervaring in de privésector. ‘Ons onderwijs heeft nood aan bekwame leerkrachten’, zegt Gennez. ‘Mensen met ervaring in andere sectoren kunnen de kwaliteit ervan alleen maar verhogen. Maar minister Crevits vindt hen een bedreiging voor jonge leerkrachten en schrapt de budgetten die voorzien waren om mensen die overstappen uit de privé een aantrekkelijk loon te garanderen. Zo zetten we opnieuw een stap achteruit.’

Hoewel er tegen 2020 nood is aan 17.000 nieuwe leerkrachten en de instroom in de lerarenopleidingen daalt, schrapt minister Crevits het voorstel én de budgetten van haar voorganger Pascal Smet om mensen die vanuit de privé naar het onderwijs overstappen, een deel van hun anciënniteit mee te geven en hun zo een hoger loon te geven.  ‘Dat is de enige manier om het beroep van leraar aantrekkelijk te maken voor mensen buiten het onderwijs’, zegt Gennez. ‘Vandaag moeten mensen die vanuit een andere job naar het onderwijs willen een flink deel van hun loon inleveren. Dat motiveert niet.’

Er is nochtans grote nood aan gemotiveerde en ervaren onderwijzers. Mensen die al beroepservaring hebben in andere sectoren kunnen een frisse wind doen waaien in de klas. Ze zorgen voor meer diversiteit in het onderwijs en kunnen het praktijkgerichter maken. Daarom besliste de vorige Vlaamse regering om stappen te zetten die deze zogenaamde zij-instroom in het onderwijs makkelijker en aantrekkelijker maakte. Vorig jaar nog zei minister Crevits dat ze die plannen zou aanpassen aan de opmerkingen die de raad van state had, om de doelstellingen toch te kunnen realiseren. Vandaag maakt ze een bocht en draait ze de klok terug, met het argument dat zij-instromers de kansen van jonge leraars schaden.

Gennez roept de minister op om en beleid te ontwikkelen dat het beroep van leerkracht aantrekkelijker maakt. ‘Dat zal niet lukken door twee groepen tegen elkaar op te zetten’, zegt Gennez. ‘We hebben alle gemotiveerde mensen hard nodig in het onderwijs. Daarom steun ik ook de oproep van de topman van het KOV Lieven Boeve, die ervoor pleit om alle jonge leerkrachten een vast contract van één jaar te geven. Ook zij-instromers zouden daar meteen aanspraak op moeten kunnen maken. Een echt plan om het onderwijs ook alle nieuwkomers, rechtstreeks uit de lerarenopleiding én andere sectoren, aantrekkelijker te maken, zou al een eerste stap in de goede richting zijn.’