Woensdag is het een jaar geleden dat twee verschrikkelijke aanslagen Brussel troffen. Intussen is er veel gezegd en geschreven over de Brusselse Kanaalzone en kwam er een ‘kanaalplan’ dat sterk inzette op politie- en veiligheidsdiensten. Maar volgens de Brusselse sp.a parlementsleden is dat niet voldoende. “Er is een investeringsplan voor de kanaalzone nodig,” aldus Jef Van Damme, Fouad Ahidar en Hannelore Goeman. “We moeten ook in de diepte en op lange termijn werken”, klinkt het. 

“Onze stad werd bij de aanslagen van 22 maart 2016 twee keer getroffen,” stelt Jef Van Damme, fractieleider van sp.a in het Brussels Parlement. “Er zijn de doden en gewonden, de materiële en de psychologische schade. Maar er is ook het besef dat deze vreselijke misdaden begaan zijn door in hoofdzaak mede-Brusselaars. En dat in Brussel, en vooral in de wijken rond het Kanaal Willebroek-Brussel-Charleroi, er op sommige plaatsen een vruchtbare voedingsbodem is ontstaan voor radicalisering en marginalisering. Deze radicalisering is sinds de aanslagen zeker niet verdwenen”.

Het federale Kanaalplan zette vooral in op maatregelen voor de politie- en veiligheidsdiensten. Maar tegelijk wordt wel bespaard op onderwijsondersteuning, buurtwerking en welzijnsvoorzieningen. “Uiteraard is een versterking van de politiediensten en vooral van de samenwerking en informatiedoorstroming belangrijk”, aldus Van Damme. “Maar er is meer nodig. We moeten ook de voedingsbodem voor de radicalisering aanpakken en op lange termijn werken”.

Vandaar dat de sp.a parlementsleden vandaag een alternatief kanaalplan, een ‘Marshallplan voor de Kanaalzone’ voorstellen. Ze willen daarbij investeren in vier sleuteldomeinen:  

  1. sp.a wil een betrokken stadspolitie. De financiering van de Brusselse politie (de zogenaamde KUL-norm) moet worden aangepast aan de groei van de Brusselse bevolking. Brussel moet zelf agenten kunnen rekruteren en gemeenschapswachten en hulpagenten moeten sneller doorstromen. De partij diende daarvoor al voorstellen in. De partij stelde eerder al dat de Brusselse zones moeten fusioneren. 
  2. De partij wil extra investeringen in onderwijs. Vooral de aanpak van schooluitval is daarbij belangrijk. sp.a wil daarbij inzetten op de ondersteuning van jongeren die tijdelijk of definitief worden geschorst en op de controle van de leerplicht.
  3. sp.a wil de kansen op werk in de Kanaalzone vergroten. Daarbij moet discriminatie bij aanwervingen worden opgespoord en bestraft. De gemeenschappen moeten ook worden geresponsabiliseerd op de bereikte resultaten en er moeten bijkomende stageplaatsen komen voor Brusselse jongeren.
  4. Tot slot wil de partij ook investeren in een sterkere samenleving in Brussel. Ouders van kwetsbare jongeren moeten worden ondersteund, de rol van het straathoekwerk is belangrijk en er moet ook worden ingezet op de positieve rol die moderne, goed ingebedde en erkende moskeeën kunnen spelen.