“We zwichten niet voor de chantage van Electrabel”, zegt Kamerfractieleidster Karin Temmerman. “De drie kerncentrales, Doel 1 en 2 en Tihange 1, zijn gebouwd in 1975 en zijn de oudste in hun soort. Het wordt echt riskant om ze nog langer open te houden. Daarom gaan ze zoals afgesproken in 2015 dicht. Bovendien staan er voldoende alternatieven klaar. Maar dan mogen we ons niet laten afremmen door de dreigementen van de kernenergielobby.”

Een rapport van het directoraat Energie wijst er op dat er energieproblemen kunnen komen vanaf 2014 als er, naast de oudste drie centrales, nog andere centrales zouden sluiten. “Electrabel probeert daarom de sluiting van hun oude kerncentrales te voorkomen door te dreigen een aantal centrales op fossiele brandstoffen te sluiten”, zegt Karin Temmerman. “Maar die vlieger gaat niet op. We zwichten niet voor die chantage van Electrabel. Die drie kerncentrales zijn gewoon te oud en dus te gevaarlijk. Daarom moeten ze dicht. Bovendien hoeven er helemaal geen tekorten te zijn. Maar dan mogen we nieuwe investeerders, die helemaal klaar staan om nieuwe, niet vervuilende gascentrales te bouwen, natuurlijk niet telkens de bomen injagen. En dat is net de bedoeling van Electrabel: nieuwe investeerders afschrikken, zodat ze hun eigen positie kunnen behouden”, besluit Temmerman.